SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

Last update:

Contact - SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

29 Balgaria str.
Entr. B, fl. 1
2000 Samokov

Bulgaria

Legal information - SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Other business support service activities n.e.c. (8299)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG175230991
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC34812330

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

Покупка, строеж и/или обзавеждане и вътрешен дизайн на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки; туристически, рекламни, информационни и други услуги; продажба на стоки в първоначален, обработен или преработен вид; производство и продажба на земеделска продукция и на други стоки от собствено производство; хотелиерство и ресторантьорство; експлоатация на заведения за обществено хранене; външнотърговска дейност; организиране и обучение по снежни спортове, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

Contact people -  SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

STEFAN HRISTOV DOKUZOV

Управител

Key figures -  SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

Activities -  SKI PROPERTY MANAGEMENT LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other business support service activities n.e.c. (8299)

ISIC 4 (WORLD) : Other business support service activities n.e.c. (8299)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.