Contact - SKM SECURITY

21 Knyaz Dondukov str.
3700 Vidin

Bulgaria

Legal information - SKM SECURITY

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Private security activities (8010)
Corporate capital 10 BGN
VAT no BG202510420
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37221825

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - SKM SECURITY

охранителна и сигнално-охранителна дейност; лична охрана на физически лица; охрана на имущество на физически и юридически лица, на общински и държавни институции; охрана на ценни пратки, товари, подвижни и неподвижни обекти по земя, вода и въздух; охрана на банки и банкови трезори; охрана на масови, културни, спортни, частни и обществени мероприятия; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен, или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; импорт, експорт и реекспорт на всякакъв вид стоки; складова, комисионна, спедиционна, транспортна, търговска и външно-търговска дейност; посредничество, представителство; лизингова дейност и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон като дейността си дружеството ще осъществява в страната и чужбина

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  SKM SECURITY

Executives -  SKM SECURITY

MARIA PLAMENOVA MOSKOVA

Управител

Key figures -  SKM SECURITY

Activities -  SKM SECURITY

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Private security activities (8010)

ISIC 4 (WORLD) : Private security activities (8010)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.