Contact - SOLIDEC

1 Ul. Moskva str.
3528 Borovtsi

Bulgaria

Legal information - SOLIDEC

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of imitation jewellery and related articles (3213)
Corporate capital 10 BGN
VAT no BG203151212
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37373430

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - SOLIDEC

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ИЗРАБОТКА НА ФИНИ МЕТАЛНИ И ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И УКРАШЕНИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РЕМОНТИ НА МПС, ЕЛЕКТРОУРЕДИ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ; ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ; ШИВАШКИ УСЛУГИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, КАФЕ, СЛАДКАРНИЦИ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ИМПРЕСАРСКИ ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВИЯ С КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ (ЖЕЛЕЗАРИЯ) И ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  SOLIDEC

Executives -  SOLIDEC

ASAD VENTRELLA

Управител

Key figures -  SOLIDEC

Activities -  SOLIDEC

Producer Distributor Service provider

Activities

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of imitation jewellery and related articles (3213)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of imitation jewellery and related articles (3212)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.