STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

Last update:

Contact - STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

9А Aleksandar Stamboliyski blvd.
R-N YUZHEN DISTR
4004 Plovdiv

Bulgaria

Fax +359 (0)32 600833

Legal information - STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

Nature Head Office
Year established 1991
Legal form Co-operative
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)
VAT no BG000439197
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32327162

Presentation - STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ, СДЕЛКИ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ТЕХНИЧЕСКА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ, СЪОРАЖЕНИЯ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, КОНСУЛТАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗДЕЛИЯ, УСЛУГИ, ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ, НАСОЧВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОМИШЛЕНОСТИ И ТЪРГОВИЯ, КООПЕРАЦИЯТА МОЖЕ /ИМА ПРАВО/ ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА И ОТЧУЖДАВА НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИГИ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДА ПРИДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТ

Location -  STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

Contact people - STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA Download the executives list

VLADIMIR DIMITROV KOLEV

Председател

KOHARIK AGOPCHAN TANEVA

Член на Управителния съвет

YANKO KRASTEV YANKOV

Член на Управителния съвет

GERASIM HRISTEV SOTIROV

Член на Управителния съвет

SARPUHI GARABED NIGOHOSYAN

Член на Управителния съвет

ELENA STOYANOVA KOSTOVA

Член на Контролния съвет

OGNYAN ANGELOV TSOKOV

Член на Контролния съвет

RAYNA ILIEVA KOEVA

Член на Контролния съвет

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

Activities -  STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)

ISIC 4 (WORLD) : Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide