Contact - STROY I SNAB

1 str.GRANCHAR
2000 Samokov

Bulgaria

Legal information - STROY I SNAB

Nature Head Office
Year established 2003
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of ready-mixed concrete (2363)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG131037019
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32462407

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - STROY I SNAB

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ , ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗЕЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ПРОИЗВОДСТВО , ИЗКУПУВАНЕ , ПРЕРАБОТКА , СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ , ЗАНАЯТЧИЙСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ , ШАВАШКИ И ТАПИЦЕРСКИ УСУЛГИ , ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА , РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА , ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА , НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, КОНСТРУИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ , КОМИСИОННИ И ЛИЗИНГОВИ ДЕЙНОСТИ , СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ , ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ , СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, ПРЕВОЗНА , ТУРИСТИЧЕСКА , ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНО -ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ , РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ И МПС , ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ , КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  STROY I SNAB

Executives -  STROY I SNAB

VALENTIN KIRILOV PALEV

Управител

Key figures -  STROY I SNAB

Activities -  STROY I SNAB

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of ready-mixed concrete (2363)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.