Contact - TARA SISTEMS LTD.

49 Ul. Borisova str.
7000 Ruse

Bulgaria

Legal information - TARA SISTEMS LTD.

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (2825)
Corporate capital 2,000 BGN
VAT no BG202333450
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37184052

Presentation - TARA SISTEMS LTD.

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖВАНЕ, СЕРВИЗ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ, ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ И ТЕХНИ АКСЕСОАРИ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ И МАРКИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ СТОКИ И УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГ, ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БИЗНЕС И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ. КОНСУЛТАЦИИ И МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И МЕНИДЖМЪНТА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Location -  TARA SISTEMS LTD.

Contact people - TARA SISTEMS LTD. Download the executives list

ANTON VALERIEV GENCHEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TARA SISTEMS LTD.

Activities -  TARA SISTEMS LTD.

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (2825)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide