TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Last update:

Contact - TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

53Б Bul. Nikola Y. Vaptsarov blvd.
R-N LOZENETS DISTR., FLOOR MANDARIN OFIS TSENTAR, PARTER
1407 Sofia

Bulgaria

Legal information - TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 2 BGN
VAT no BG203129689
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37364164

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Създаване на организация за надзор и консултиране, чийто експертни изпитвания, изследвания и консултации ще се провеждат с цел да се предпазят хора и материални ценности от вредното въздействие на машини и съоръжения, да се гарантират техните целесъобразни стопански производствени процеси и които ще се реализират чрез: провеждане на консултации и експертизи по въпроси на управлението на качеството, околната среда, на надежността, коефициента на използваемост, безопасността и качество на технически съоръжения и системи, провеждане на технически прегледи на моторни превозни средства, съгласно предписанията на транспорта, технически изпитвания на съоръжения, подлежащи на надзор, други съоръжения, системи и средства за производство, обзавеждане, и експлоатация на лаборатории, доколкото те са необходими за извършване на по-горе споменатите дейности, обучение и квалификация на български персонал, подпомагане на държавни и общински институции и други изследователски организации при разработването или тълкуването на технически норми, други дейности и услуги, които не противоречат на законодателството на Република България. Упражняване на независим строителен надзор от проектирането през изпълнението до окончателното завършване на строежа след надлежно оправомощаване за това от компетентните органи, подпомагане на предприятия и институциите при изграждането и развиването на околната среда и защитата на потребителите, ръководство и подпомагане на предприятията при извършване на поднадзорни заваръчни работи въз основа на български и международни стандарти

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Contact people -  TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

SILVIA IVANOVA IVANOVA

Управител

Key figures -  TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Activities -  TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.