Contact - TEHNOKON

SVOBODA, No 41, entr. A, fl. 5, apt. 19
1229 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9382976

Legal information - TEHNOKON

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of other rubber products (2219)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG175012042
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32405159

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - TEHNOKON

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕКТРОНИКА, ВНОС-ИЗНОС, СЕРВИЗ НА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ И РЕМЪЦИ, ЗАДВИЖВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАНСПОРТЬОРИ, ТЪРГОВИЯ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, АНТИКВАРИАТ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, АВТОСЕРВИЗ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КСЕРОКС, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ФИРМАТ

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  TEHNOKON

Executives -  TEHNOKON

KALOYAN DIMITROV CHALEV

Управител

Key figures -  TEHNOKON

Activities -  TEHNOKON

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other rubber products (2219)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other rubber products (2219)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.