TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Last update:

Contact - TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Mladost 4 Distr., Business Park Sofia, building 6
1766 Sofia

Bulgaria

Legal information - TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Nature Head Office
Year established 2016
Legal form KCHT - Branch of foreign merchant
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wireless telecommunications activities (6120)
VAT no BG203886532
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC37541370

Presentation - TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Ремонт на електронна и оптична техника; Ремонт на електрическо оборудване; Ремонт на друго оборудване; Монтаж на индустриални машини и оборудване; Разработване на строителни проекти; Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Строителство на комунални обекти за електричество и телекомуникации; Търговия на едро с електрически домакински уреди; Търговия на едро с мебели, килими и осветителна техника; Търговия на едро с часовници и бижутерия; Търговия на едро с други домакински стоки Търговия на едро с компютри, компютърна периферна техника и софтуер; Търговия на едро с електронна и телекомуникационна техника и части; Търговия на едро с офис мебелировка; Търговия на едро с други офис машини и оборудване; Търговия на едро с други машини и оборудване Търговия на едро с дървесина, строителни материали и санитарно оборудване; Търговия на дребно с компютри, периферия и софтуер в специализирани магазини; Търговия на дребно с телекомуникационно оборудване в специализирани магазини; Търговия на дребно с аудио и видео техника в специализирани магазини; Търговия на дребно с техническо обезпечение, бои и стъкло в специализирани магазини; Търговия на дребно с килими, черги, стенни и подови покрития в специализирани магазини; Търговия на дребно с електродомакински уреди в специализирани магазини; Търговия на дребно с мебели, осветителна техника и други домакински изделия в специализирани магазини; Търговия на дребно с часовници и бижутерия в специализирани магазини; Други продажби на дребно на нови стоки в специализирани магазини; Превоз на товари по суша; Услуги по преместване; Складови услуги и съхранение; Спомагателни дейности, свързани със сухоземен транспорт Спомагателни дейности, свързани с превози по вода; Спомагателни дейности, свързани с въздушни превози; Обработка на товари; Други спомагателни дейности в превозите; Книгоиздателство; Издаване на указатели и пощенски списъци; Издаване на вестници; Издаване на друг софтуер; Дейности, свързани с кабелни комуникации; Дейности, свързани със сателитни телекомуникации; Други телекомуникационни дейности Дейности по компютърно програмиране; Консултантска дейност по компютри Дейности по управление на компютърни съоръжения; Други спомагателни дейности за информационна технология и технически помещения; Обработка на данни, хостинг и свързани дейности; Мрежови портали; Дейности, свързани с новинарски агенции; Други дейности по информационно обслужване, некласифицирани другаде; Купуване и продажба на собствено недвижимо имущество; Даване под наем и експлоатация на собствено или лизинговано недвижимо имущество; Управление на недвижими имоти срещу заплащане или по договор; Дейности, свързани със счетоводство, отчетност и одит, данъчни консултации; Дейност на главни управления Дейности по връзки с обществеността и комуникации; Консултантска дейност за бизнес и други управленски въпроси; Архитектурни дейности Инженерни дейности и свързани технически консултации; Проучване на пазари и проучване на общественото мнение; Специализирани проектантски дейности; Други професионални, научни и технически дейности, некласифицирани другаде; Даване под наем и лизинг на коли и леки моторни превозни средства; Даване под наем и лизинг на камиони; Даване под наем и лизинг на развлекателни и спортни стоки; Даване под наем и лизинг на строителни машини и съоръжения за гражданско строителство; Даване под наем и лизинг на офис техника и съоръжения (включително компютри; Дейност на агенции за намиране на работа; Дейност на агенции за временна заетост; Осигуряване на други човешки ресурси; Спомагателни дейности по системи за сигурност; Помощни дейности за комбинирани съоръжения; Общо почистване на сгради; Дейности по почистване на други сгради и промишлени обекти; Други дейности по почистване; Комбинирани дейности по обслужване на офиси и административни обекти; Дейности на центрове за работа с клиенти Опаковъчни дейности; Други спомагателни дейности за подпомагане на бизнеса, некласифицирани другаде; Спортно-възстановително образование; Културно образование; Друго образование, некласифицирано другаде; Ремонт на компютри и периферна техника; Ремонт на комуникационна техника Ремонт на потребителска електроника; Ремонт на домакински уреди и домашна и градинска техника; Ремонт на обувки и стоки от кожа Ремонт на мебели и домашна мебелировка; Ремонт на други лични и домакински стоки; Друга бизнес, спомагателна и търговска дейност

Location -  TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Contact people - TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH Download the executives list

NIKOLA MARINOV CHAKAROV

Представител

TAMASH OTVOSH

Представител

IVAYLO GEORGIEV SHAHANOV

Представител

Participation -  TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Activities -  TELENOR COMMON OPERATION - BULGARIA BRANCH

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wireless telecommunications activities (6120)

ISIC 4 (WORLD) : Wireless telecommunications activities (6120)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility