Contact - TIHERT

38 Antim I str.
9700 Shumen

Bulgaria

Fax +359 (0)54 800019

Legal information - TIHERT

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (2899)
Corporate capital 177,000 BGN
VAT no BG127627003
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32651223

Presentation - TIHERT

ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ; ВЪНШОНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЧРЕЗ ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ, КОМИСИОННИ, РЕЕКСПОРТНИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕННО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО И РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, СЕРВИЗНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ

Location -  TIHERT

Contact people - TIHERT Download the executives list

ALEKSANDAR BLAGOEV YULIYANOV

Представител

ZAHARI GANEV ZAHARIEV

Представител

YANKO MARINOV PETROV

Член на Съвета на Директорите

Participation -  TIHERT

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TIHERT

Activities -  TIHERT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (2899)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other special-purpose machinery (2829)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions