Contact - TIKE - MM

91А Nikola Vaptsarov Blvd.
Southern Distr.
4004 Plovdiv

Bulgaria

Fax +359 (0)32 694161

Legal information - TIKE - MM

Nature Head Office
Year established 1999
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of tools (2573)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG115299431
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC33717154

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - TIKE - MM

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЩАНЦИ, ШПРИЦФОРМИ, СПЕЦИАЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ И ДРУГИ ОБЛАСТИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ, ОБВЪРЗАНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СДЕЛКИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ФОРМИ И С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, СЪЗДАВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛИГИИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА И ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Other Companies recomended by Kompass:

General Information -  TIKE - MM

Banks

TEXIM BANK

Location -  TIKE - MM

Executives -  TIKE - MM

MARIN RADOSLAVOV MARINOV

Управител

Key figures -  TIKE - MM

Activities -  TIKE - MM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of tools (2573)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware (2593)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.