Contact - TIM SET LTD

12 Osmi Mart str./blvd.
FLOOR 2
6300 Haskovo

Bulgaria

Fax +359 (0)38 622405

Legal information - TIM SET LTD

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG126737482
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC34383440

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - TIM SET LTD

Производство на метални изделия; ел.оборудване; нови енергийни системи; изграждане на кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно и външно-търговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство и посредничество; превозна, рекламна, информационна, програмна и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; проектиране, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергийно оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, транспортни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос на всякакви МПС и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, както и всякаква друга дейност незабранена със закон
Производство на метални изделия; ел.оборудване; нови енергийни системи; изграждане на кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации; производство на парково оборудване и спортни съоръжения; продажба на стоки от собствено производство, вътрешно и външно-търговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство и посредничество; превозна, рекламна, информационна, програмна и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; проектиране, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергийно оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, транспортни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос на всякакви МПС и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, както и всякаква друга дейност незабранена със закон

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  TIM SET LTD

Contact people -  TIM SET LTD

NIKOLAY LACHEZAROV SHULEKOV

Управител

Key figures -  TIM SET LTD

Activities -  TIM SET LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.