Contact - TONISTROY 82 EOOD

95 Nikola Petkov str.
7680 Okorsh

Bulgaria

Legal information - TONISTROY 82 EOOD

Nature Head Office
Year established 2015
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Floor and wall covering (4333)
Corporate capital 2,000 BGN
VAT no BG203423833
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37439024

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - TONISTROY 82 EOOD

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на стоки с цел продажба; животновъдство и растениевъдство; производство и продажба на млечни продукти; външно- и вътрешнотърговски сделки; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; чуждоезични преводни услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строително-ремонтна дейност; авторемонтна и автосервизна дейност; кораборемонтни дейности; търговия на едро и дребно с: автомобили, автомобилни части и пренадлежности за автомобили (нови и употребявани); дърводелска, дърводобивна и дърворемонтна дейност; търговия с резервни части за нефтохимическата промишленост; търговия с горива на едро и дребно (след получаване на надлежен лиценз) и всички останали дейности и услуги, разрешени от закона

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  TONISTROY 82 EOOD

Contact people -  TONISTROY 82 EOOD

TANSER MYUMYUN YASHAR

Управител

Key figures -  TONISTROY 82 EOOD

Activities -  TONISTROY 82 EOOD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Floor and wall covering (4333)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.