Contact - TOPLIK

32 Bukorska str.
2140 Botevgrad

Bulgaria

Legal information - TOPLIK

Nature Head Office
Year established 2000
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (2825)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG130358132
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC32506195

Presentation - TOPLIK

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЗАЦИОННИ И ВИК СИСТЕМИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И ВИК СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХЛАДИЛНО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА КОТЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И РАДИАТОРИ С НЕЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАГРЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ДИСТРИБУТОРСКА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕМЕН ТРАНСПОРТ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ИНВЕСТИЦИОННА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА В СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И МОНТАЖ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; РЕЕКСПОРТ И БАРТЕР НА СТОКИ И УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ И ВИК СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
Производство промишлено хладилно вентилационно оборудване

Location -  TOPLIK

General Information -  TOPLIK

Banks

D COMMERCE BANK

Contact people - TOPLIK Download the executives list

KRASIMIR BORISOV GEORGIEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TOPLIK

Activities -  TOPLIK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (2825)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions