Contact - TRA

1 Kukush str.
Ilinden Distr.
1309 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4458772

Legal information - TRA

Nature Head Office
Year established 2003
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG131132570
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32645565

Presentation - TRA

Провеждане на технически изследвания и изпитване на материали; управление на лаборатории за физически и химически изпитвания; консултантска дейност относно прилагането и пласмента на определени строителни материали и на химически вещества за строителство; консултантска дейност относно използването на специални строителни технологии; разработване, производство и пласмент на нови строителни материали, химически вещества и технологии за строителството; отдаване под наем на помещения и апаратура; преглед и документация на канали, които не подлежат на изглаждане; конструиране, изграждане и пласмент на апаратура за изпитване, както и оказване на помощ при провеждане на изпитвания; технически надзор и контрол на инсталации за кондициониране и/или съхранение на отпадъци, специални отпадъци и отпадъци, за които се изисква специално наблюдение; пробиване и рязане в строителството; проектиране, организация и провеждане на обучение и курсове за квалификация; химични и физични проучвания на води от всякакъв вид, както и на водни елуати; определяне на съдържанието на прах във въздуха и в отпадните газове; химични и физични изследвания на бои за улична маркировка, покупка и отдаване под наем, както и участие в други предприятия, поемане на управлението и представителство на такива предприятия и дружества, както и участие в подобни като съизпълнител; изграждане и експлоатация на филиали и заводи в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след получаване на съответните разрешения и лицензии, когато такива са необходим

Location -  TRA

General Information -  TRA

Banks

RAIFFEISENBANK /BULGARIA/

Contact people - TRA Download the executives list

MAXIMILLIAN WEIXLBAUM

Управител

DAGMAR FRIEWALD

Прокурист

STANIMIR CHIPEV

Прокурист

KATYA IVANOVA AGOVA

Прокурист

Participation -  TRA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TRA

Activities -  TRA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility