Contact - TRAFIC HOLDING

Locality Varnenski Pat, property 039002
9154 Aksakovo

Bulgaria

Fax +359 (0)52 504483

Legal information - TRAFIC HOLDING

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Construction of roads and motorways (4211)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG103882376
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32281492

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - TRAFIC HOLDING

ХОЛДОНГОВО ДРУЖЕСТВО С ИЗВЪРШВАНЕ НА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ В ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС; ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ОБЕКТИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО; СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗКИР; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Other Companies recomended by Kompass:

 

General Information -  TRAFIC HOLDING

Banks

TOKUDA BANK

Location -  TRAFIC HOLDING

Contact people -  TRAFIC HOLDING

NIKOLAY DIMITROV DIMITROV

Управител

Key figures -  TRAFIC HOLDING

Activities -  TRAFIC HOLDING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and motorways (4211)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.