Contact - TRIBOSTOP

23 Ivan Vazov str.
3945 Oreshets

Bulgaria

Fax +359 (0)76 670779

Legal information - TRIBOSTOP

Nature Head Office
Year established 1999
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other rubber products (2219)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG823083244
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC35103650

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - TRIBOSTOP

ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ - ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, НОУ - ХАУ, ЛИЦЕНЗИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СПИРТНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СУРОВИНИ И ОТПАДЪЦИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, В ТОВА ЧИСЛО ХРАНИТЕЛНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, РЕМОНТНО - СЕРВИЗНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ОХРАНА НА ЛИЦА И ОБЕКТИ, ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПОДГОТОВКА, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ СА ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНО РЕГУЛИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНО СНАБДЯВАНЕ С ТАКОВА ИЛИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗПОРЕДБ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  TRIBOSTOP

Contact people -  TRIBOSTOP

ORLIN DIMITROV GEORGIEV

Управител

Key figures -  TRIBOSTOP

Activities -  TRIBOSTOP

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other rubber products (2219)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other rubber products (2219)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.