TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

Last update:

Contact - TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

DRUZHBA 2 DISTR., AP. M2, ENTR. B, BLOCK 281
1582 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8891000

Legal information - TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

Nature Headquarters
Year established 2002
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Combined facilities support activities (8110)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG130842247
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32408606

Presentation - TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕМОНТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ОХРАНА, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, НА ДВОРНИ ПЛОЩИ И ГРАДИНИ, ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА И АЛЕИТЕ В ТЯХ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕНОС И ПРЕПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРО И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ВОДА И ДРУГИ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ, ЕНЕРГИЙНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ, ТОПЛОМЕРИ, ВОДОМЕРИ И ДРУГИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ИНСТАЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ, УСЛУГИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ТОПЛИННИЯ РАЗХОД И НЕГОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, УСЛУГИ ПО ОТЧИТАНЕ НА ТАКСИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И СТОКИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ВНЕДРИТЕЛСКА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПУСК, НАСТРОЙКА, ПОДДРЪЖКА, ЕМОНТ, КОНСУЛТАЦИИ, ЕКСПЕРТИЗИ, ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ И СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯТА ИМ, АВТОМОБИЛНИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС, ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИЖА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

Location -  TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

Executives - TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd Download the executives list from the same business

IRINA STEFANOVA ENCHEVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

Activities -  TSARIGRADSKI KOMPLEKS PROPERTY Ltd

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (8110)

ISIC 4 (WORLD) : Combined facilities support activities (8110)