UBB CENTRE MANAGEMENT

Last update:

Contact - UBB CENTRE MANAGEMENT

89B Vitosha blvd.
Triaditsa Distr.
1463 Sofia

Bulgaria

Legal information - UBB CENTRE MANAGEMENT

Nature Headquarters
Year established 2010
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Combined facilities support activities (8110)
Corporate capital 6,992 BGN
VAT no BG201110163
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC36825610

Presentation - UBB CENTRE MANAGEMENT

Услуги за управление и поддръжка на сгради (включително, но не само: почистване, цялостна поддръжка на сгради, обслужване и поддръжка на машини, инсталации и оборудване в сгради). Строителство и експлоатация на недвижими имоти; покупка и продажба на недвижими имоти; посредничество при сделки и управление на недвижими имоти; представителство на местни и чуждестранни лица, рекламна и информационна дейност, посредничество, консултации, правни и административни услуги; всички видове предприемачество и инвестиции в придобиването и продажбата на активи; посредничество и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, като всички дейности, за които е необходимо разрешение (лиценз), ще бъдат предприети след получаване на такова разрешение от компетентните органи; както и всяка друга търговска и стопанска дейност, която не е забранена от закона

Location -  UBB CENTRE MANAGEMENT

General Information -  UBB CENTRE MANAGEMENT

Banks

UNITED BULGARIAN BANK

Executives - UBB CENTRE MANAGEMENT Download the executives list from the same business

IVAN DRAGOMIROV GANCHEV

Управител

TEODOR PETROV MLADENOV

Управител

Participation -  UBB CENTRE MANAGEMENT

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  UBB CENTRE MANAGEMENT

Activities -  UBB CENTRE MANAGEMENT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (8110)

ISIC 4 (WORLD) : Combined facilities support activities (8110)