Contact - ULTIMA F LTD

17 Б Ul. Vasil Drumev str.
9700 Shumen

Bulgaria

Legal information - ULTIMA F LTD

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Other credit granting (6492)
Corporate capital 1,380,000 BGN
VAT no BG203227238
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37392100

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - ULTIMA F LTD

Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  ULTIMA F LTD

Executives -  ULTIMA F LTD

SVETLA DIMITROVA STOYANOVA

Управител

Key figures -  ULTIMA F LTD

Participation -  ULTIMA F LTD

Activities -  ULTIMA F LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other credit granting (6492)

ISIC 4 (WORLD) : Other credit granting (6492)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.