VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

Last update:

Contact - VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

43 Bul. Hristofor Kolumb blvd.
R-N ISKAR DISTR
1592 Sofia

Bulgaria

Legal information - VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

Nature Headquarters
Year established 2018
Legal form KCHT - Branch of foreign merchant
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37789088

Presentation - VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

1. Влогови сделки (приемане на финансови средства от клиенти като депозити или други подлежащи на безусловно връщане финансови средства);2. Кредитни сделки, включително потребителски кредити, ипотечни кредити, факторинг с или без право на обратен иск, финансиране на търговски сделки (включително форфетиране);3. Финансови комисионни сделки (покупка и продажба на финансови инструменти от свое име за чужда сметка);4. Сделки по съхранение на финансови инструменти (съхранение и управление на финансови инструменти за чужда сметка);5. Гаранционни сделки;6. Инвестиционно посредничество (посредничество при сделки с финансови инструменти, включително, без ограничение в изброяването, покупка и продажба на финансови инструменти);7. Инвестиционно консултиране (издаване на лични препоръки към клиенти или техни представители, които се отнасят до сделки с определени финансови инструменти);8. Посредничество за придобиване (покупка и продажба на финансови инструменти от чуждо име и за чужда сметка);9. Управление на финансово портфолио (сделки на управление на финансови инструменти на клиенти със свобода на действие за взимане на решения);10. Придобиване и продажба на финансови инструменти за собствена сметка като услуга за клиенти;11. Придобиване и продажба на финансови инструменти от свое име и за собствена сметка;12. Платежни услуги;13. Всякакви други сделки и дейности, които са необходими за извършване на предмета на дейност, включително учредяване и придобиване на дялови участия в други юридически лица

Location -  VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

Executives - VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH Download the executives list from the same business

BERNARD YOHANES MARIA FURMAN

Представител

SERGEY NIKOLOV PANTELEEV

Представител

FRANK OTEN

Представител

Participation -  VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

Activities -  VARENGOLD BANK AG SOFIA BRANCH

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)