Contact - VASIL GRIGOROV

39 Aleksandyr Stamboliyski str.
fl. 3, apt. 6
2140 Botevgrad

Bulgaria

Legal information - VASIL GRIGOROV

Nature Head Office
Year established 1992
Legal form ET - Sole Trader
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of workwear (1412)
VAT no BG832028268
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32389362

Presentation - VASIL GRIGOROV

ПPOИЗBOДCTBO И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ.ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД У НАС И В ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ; ШИВАШКИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР; ТАКСИМЕТРОВ ЛЕК И ТОВАРЕН ПРЕВОЗ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИЗЪМ; ОТКРИВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ТИПА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ МАГАЗИННА МРЕЖА;НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ВНЕДРИТЕЛСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, УСЛУГИТЕ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ; РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКАА ДЕЙНОСТ; КОНСИГНАЦИОННА, АНТИКВАРНА, ОКАЗИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И СПОНСОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИН

Location -  VASIL GRIGOROV

Contact people - VASIL GRIGOROV Download the executives list

VASIL GRIGOROV TODOROV

Собственик

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VASIL GRIGOROV

Activities -  VASIL GRIGOROV

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of workwear (1412)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers