VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

Last update:

Contact - VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

159 Tsar Boris Iii blvd.
Bakston Distr., Fl. 11
1618 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)52 750358

Legal information - VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

Nature Headquarters
Year established 2001
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 2,300,000 BGN
VAT no BG130547859
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32421061

Presentation - VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

OPГAHИЗИPAHE И OCЪЩECTBЯBAHE HA EHEPГOEФEKTИBHИ УCЛУГИ, KOHCУЛTАНТСКИ УСЛУГИ, ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПOДДPЪЖKA НА ТОПЛОФИКАЦИОННИ КОМПАНИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗМЕРВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ И СГРАДИ, ВОДЕЩИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 1 ОТ Т

Location -  VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

Executives - VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA Download the executives list from the same business

FRANSOA MISHEL DEBERG

Представител

LYUBENA EVGENIEVA KRIVCHEVA

Член на Съвета на Директорите

ZHEROM LUY-MARI PIER LYOMER

Член на Съвета на Директорите

KLER MARGERITA

Член на Съвета на Директорите

Participation -  VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

Activities -  VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)