VERTIKAL 1

Contact - VERTIKAL 1

5 Knyaz Boris I str./blvd.
6300 Haskovo

Bulgaria

Legal information - VERTIKAL 1

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of lifting and handling equipment (2822)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG126667607
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32421679

Presentation - VERTIKAL 1

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, КОМПЛЕКТОВКА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, КАФЕ-АПЕРИТИВИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО / ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2 Т.3 ОТ ТЗ/; СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБ

Location -  VERTIKAL 1

Contact people - VERTIKAL 1 Download the executives list

TODOR SAVOV SAVOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VERTIKAL 1

Activities -  VERTIKAL 1

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lifting and handling equipment (2822)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of lifting and handling equipment (2816)