VICTORIA YAK

Last update:

Contact - VICTORIA YAK

2 Perelik str.
4900 Madan

Bulgaria

Legal information - VICTORIA YAK

Nature Headquarters
Year established 2009
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of workwear (1412)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG200662408
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC36683628

Presentation - VICTORIA YAK

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; ПРЕВОЗВАНЕ НА СТОКИ И ПЪТНИЦИ И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ; РЕМОНТ НА КОРАБИ; ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЪЖДА, ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА КОРАБИ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ЖИВОТНОВЪДСТВО; РАСТЕНИЕВЪДСТВО; РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

Location -  VICTORIA YAK

SOFIA ROSENOVA KERMENOVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VICTORIA YAK

Activities -  VICTORIA YAK

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of workwear (1412)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)