VIDENITSA - 2004

Last update:

Contact - VIDENITSA - 2004

10 Oman str.
4824 Borino

Bulgaria

Legal information - VIDENITSA - 2004

Nature Headquarters
Year established 2004
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of ready-mixed concrete (2363)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG120555918
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32280591

Presentation - VIDENITSA - 2004

Строително - монтажна дейност,ниско и високо строителство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,добив и преработка на инертни материали,добив ,прработка и търговия с дървен материал,туристическа, хотелиерска, ресторантьорска,производство и търговия на всякакви разрешени от закона стоки, вещи и ценни книжа, комисионни ,спедиционни,складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество,валутни сделки,певозна, рекламна,,импресарска, сделки с интелектуална собственост,пр. на изделия от бетон за строителство,пр. на готови бетонови смеси, и всяка друга дейност незабранена от закона ,като дейноста ще се извършва в страната и чужбин

Location -  VIDENITSA - 2004

Executives - VIDENITSA - 2004

Buy the executives list from the same business

NEVREDIN RAIF KYUCHYUK

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VIDENITSA - 2004

Activities -  VIDENITSA - 2004

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of ready-mixed concrete (2363)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)