Contact - VS-METAL COMPANY

1 Gurko str.
5770 Lukovit

Bulgaria

Legal information - VS-METAL COMPANY

Nature Head Office
Year established 1994
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Manufacture of non-electric domestic appliances (2752)
Corporate capital 700,967 BGN
VAT no BG110008199
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC33475940

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - VS-METAL COMPANY

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ЦЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ; УЧАСТИЕ В КОНЦЕСИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС КОНТАКТИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ; РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА
Производство неелектрически битови уреди

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  VS-METAL COMPANY

Executives -  VS-METAL COMPANY

VATKO MIHAYLOV VATOV

Представител

Key figures -  VS-METAL COMPANY

Participation -  VS-METAL COMPANY

Activities -  VS-METAL COMPANY

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of non-electric domestic appliances (2752)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of domestic appliances (2750)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.