Contact - XEROS STROY

32 А Nikola Petkov str.
5400 Sevlievo

Bulgaria

Legal information - XEROS STROY

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of ready-mixed concrete (2363)
Corporate capital 25,000 BGN
VAT no BG107579729
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32475644

Presentation - XEROS STROY

строителство, възстановяване, реконструкция и консервиране на жилищни, обществени, промишлени, селскостопански и инфраструктурни сгради и съоръжения, реализиране на екологични обекти, депа за битови и промишлени отпадъци и хвостохранилища, пречиствателни станции; строителство на инженерни мрежи, съоръжения и комуникации; производство и търговия със строителни материали и конструкции; проучване, добив и търговия с инертни материали и нерудни изкопаеми; оценка енергийна ефективност на сгради; производство и търговия на строителни бетонови и варови разтвори и изделия от тях, търговия със строителни стомани и метални конструкции; заготовка на армировка; добив и обработване на дървесина; търговия с петролни продукти, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз или разрешение

Location -  XEROS STROY

Contact people - XEROS STROY Download the executives list

KRASIMIR KANCHEV KRASTEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  XEROS STROY

Activities -  XEROS STROY

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of ready-mixed concrete (2363)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility