Contact - XERYVIM LTD

11, Сграда Bul. Asen Yordanov blvd.
DRUZHBA 1 DISTR., FLOOR 3
1592 Sofia

Bulgaria

Legal information - XERYVIM LTD

Nature Head Office
Year established 2016
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of workwear (1412)
Corporate capital 12 BGN
VAT no BG203880718
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37540324

Presentation - XERYVIM LTD

изработка на текстилни изделия, спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина; внос, износ, реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми; бартерни операции; производствена и търговска дейност във всички области; производство на хранителни продукти; търговия с хранителни продукти; посредническа дейнсот по информиране и наемане на работа в страната и чужбина; международен и вътрешен туризъм; посредничество, представителство и агенство на местни и чуждестранни фирми; придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху такива; права върху интелектуалната собственост; патенти; търговски марки; изобретения; ресторантьорство; хотелиерство; търговия с петрол и петролни продукти, създаване на софтуер за мобилни телефони, компютри и други електронни устройства, както и всяка друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон

Location -  XERYVIM LTD

Contact people - XERYVIM LTD Download the executives list

KRUM GEORGIEV DESPODOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  XERYVIM LTD

Activities -  XERYVIM LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of workwear (1412)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions