XS SOFTWARE

Last update:

Contact - XS SOFTWARE

78 Aleksandar Malinov str./blvd.
Mladost 4 Distr.
1799 Sofia

Bulgaria

Legal information - XS SOFTWARE

Nature Headquarters
Year established 2009
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Publishing of computer games (5821)
Corporate capital 200,000 BGN
VAT no BG200757660
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC36693580

Presentation - XS SOFTWARE

Създаване, разработване и внедряване на софтуерни продукти, дизайн и разработка на уеб сайтове, разработка на проекти за организационни и производствени структури за компютърни системи, създаване и адаптиране на програмно осигуряване, системно поддържане на компютърни системи, анализ и консултационни услуги за закупуване и използване на програмни и технически средства, продажба и инженеринг на компютърни системи, генериране на операционни системи при внедряване на изчислителна техника и обучение, апаратни и програмни продукти за автоматизиране на управленската дейност, всякаква друга дейност, за която няма законова забран

Location -  XS SOFTWARE

Executives - XS SOFTWARE Download the executives list from the same business

ROCKTRUE

Представител

HRISTO DIMITROV TENCHEV

Представител

FIX

Представител

RADOSLAV DIMITROV TENCHEV

Представител

KAMISA 7

Член на Съвета на Директорите

Participation -  XS SOFTWARE

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  XS SOFTWARE

Activities -  XS SOFTWARE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of computer games (5821)

ISIC 4 (WORLD) : Software publishing (5820)