Contact - ZAGORA CHORAP AD

58 Ul. Voyvoda Stoyno Chernogorski
6000 Stara Zagora

Bulgaria

Fax +359 (0)42 647733

Legal information - ZAGORA CHORAP AD

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Preparation and spinning of textile fibres (1310)
Corporate capital 6,000,000 BGN
VAT no BG123676362
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32373085

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - ZAGORA CHORAP AD

Подготовка предене текстилни влакна
Производство на мъжки, дамски и всякакъв друг вид чорапи, производство на прежди за чорапи - единочка, двойка, пресукване и багрене на прежди, внос, търговия о отдаване под наем на машини, части и суровини за чорапната промишленост и производството на прежди, във връзка със дейността на дружеството покупка, продажба, отдаване под наем, ипотекиране и извършване на разпоредителни действия със всякакъв вид недвижимо имущество, покупка, внос и наемане от страната и чужбина на нови и употребявани машини, съоръжения и производствено оборудване, внос, износ, реекспорт и всякакви търговски операции в безмитните зони, предоставяне и ползване в страната и чужбина на комисионни, представителни, дистрибуторски и агентски услуги, търговски операции с лицензи, патенти и търговски марки и всякаква друга незабранена от закона търговска и промишлена дейност в страната и чужбина, при спазване на съответните разрешителен и лицензионни режим

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  ZAGORA CHORAP AD

Executives -  ZAGORA CHORAP AD

BORA BARUH BICHADZHO

Представител

Key figures -  ZAGORA CHORAP AD

Activities -  ZAGORA CHORAP AD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Preparation and spinning of textile fibres (1310)

ISIC 4 (WORLD) : Preparation and spinning of textile fibres (1311)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.