ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

Last update:

Contact - ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

5898 Pordim

Bulgaria

Legal information - ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form Co-operative
Activity (NAC08) Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)
VAT no BG824129890
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC33638561

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ ВНЕСЕНИ ЗА СЪВМЕСТНО ОБРАБОТВАНЕ ОТ КООПЕРАТОРИТЕ И АРЕНДУВАНИ /НАЕТИ/ ЗЕМИ, А СЪЩО И НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЯХНАТА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ-МЕХАНИЗИРАНИ, АГРОХИМИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ, МАШИННИ И АВТОРЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДИНИЧНИ ИЛИ КОМПЛЕКСНИ, КАКТО НА СТОПАНСТВАТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДРУГИ, ИЗВЪРШВА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ОСЪЩЕСТВЯВА САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СДРУЖЕНИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМИ И ЛИЦА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТИ, В Т.Ч. И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОКИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ, В ТОВА ЧИСЛО И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛА

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

Executives -  ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

ILIYAN VASEV VALKOV

Председател

Key figures -  ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

Activities -  ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI DREN

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.