Companies - Textiles, Clothing, Leather, Watchmaking, Jewellery - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

RIKON RUSE EOOD

Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, търговска дейност в страната и чужбина, търговска дейност с нефтени деривати и газ, търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури, автотенекеджийска и автосервизна дейност, спортна дейност, рекламна дейност, проектиране и строителство, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, импресарска дейност, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, охранителна дейност, митническо посредничество, радио- и телевизионна дейност, доставчик на комуникационни услуги и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности, след издаване на съответния лиценз/

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

DIMANA-S Ltd

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; дърводобив; дървопреработване; дърводелски услуги; сделки с дървен материал в първоначален, обработен или преработен вид; транспортна дейност – вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги – превоз на пътници и товари, експорт, импорт и реекспорт, складова, спедиторска дейност; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; стоков контрол; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; брокерски услуги; строителство и строителни услуги (извършване на изкопни, строителни и строително монтажни работи); участие в други предприятия, които изпълняват целите на дружеството; предоставяне; разносна търговия; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност, агентска дейност; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

ROBSOV

Шивашки услуги; ишлеме; шивашко производство; обслужващи дейности международния транспорт по река Дунав; покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; рекламна дейност, комисионна, консигнационна, лизингова дейност; автосервизни услуги; спедиционни и превозни сделки; търговско представителство и посредничество; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране и предприемачество; търговия с горива и горивни продукти в страната и чужбина; предоставяне на компютърни и интернет услуги, зали за компютърни игри и всички видове услуги на населението; както и всякакви други стопански дейности, незабранени със зако

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

YANEV INZHENERING

Производство на арматурни изделия ТЪРГОВИЯ С ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ И ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.ОРГАНИЗИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИ,МУЗИКАЛНО СЦЕНИЧНИ СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТИ,ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ,ЗВУКОЗАПИСВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,КАКТО И ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА СЪЩИТЕ ДЕЙНОСТИ,СЪОБРАЗЕНИ И С КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ/КИД-2008/,КОД.59.12" Търговия с индустриални стоки, производство на метални детайли и изделия, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, производство и търговия на едро и дребно на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки; посреднически и комисионерски услуги; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всички други търговски сделки, незабранени със закон

 • Machinery and equipment for the optical industry and for opticians
 • Optical, photographic and cinematographic equipment
 • Machinery for the watch industry...

VERSIA - 2007 EOOD

Покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. продажба на стоки от собствено производство, облекла, опаковки от хартия и полиетилен, пластмасови изделия и други, външно търговска дейност на собствено производство и производство на други местни и чуждестранни фирми, стопански организации, физически и юридически лица - разкриване на фирмени обекти в страната и чужбина, внос-износ и търговия в страната и чужбина със всички стоки разрешени от закона покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство /без процесуално/ и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица. комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и маркетингова дейност, разкриване на фирмени магазини и бутици, разкриване на заведения за спортни и електронни игри. автосервизи и автомивки

 • Clothing and footwear
 • Underwear and nightwear for women
 • Underwear and nightwear for men

ZHANTOM-2004

ПPOИЗBOДCTBO HA MЪЖKA, ДAMCKA И ДETCKA KOHФEKЦИЯ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ ИЛИ ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, BHOC И TЪPГOBИЯ HA ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ, TЪPГOBИЯ C ABTOЧACTИ ЗA ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ, TЪPГOBИЯ C ABTOЧACTИ ЗA ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA-ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ, CKЛAДOBИ И ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, MAШИHOПИCHИ И KCEPOKC УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, KAФE-AПEPИTИBИ, УBECEЛИTEЛHИ ДHEBHИ И HOЩHИ ЗABEДEHИЯ, БУTИK, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, CTPOИTEЛCTBO И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ЛИЗИHГ И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД ДEЙHOCTИ, CДEЛKИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHOДATEЛCTBOTO HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИ

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

KRASI LA PRODAKSHAN

Производство и търговия - внос и износ, включително и по бартерни сделки с шивашки изделия, плетиво, бродерия, конфекция, трикотаж, бельо, кожена галантерия и кожено облекло, интериорно обзавеждане на ресторанти, хотели и др. заведения с покривки, пердета, завеси, постелъчно бельо, ковертюри и други, производство, сервиз, услуги, реализация и търговия на изделия в областта на електрониката, експлоатация на права на интелектуална собственост, патенти, лицензи, реклама, експлоатация и дистрибуция на аудио-визуални продукти, радио-телевизионни програми, филми, видеофилми, интернет доставчик, конструиране, проектиране, строителство и ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия с хранителни, промишлени стоки, машини, съоръжения и други вещи в първоначален или преработен вид; внос износ, транспортна дейност в страната и чужбина, транспортни, автосервизни, битови и комунални услуги, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина, винопроизводство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, дистрибуция, складова и лизингова дейност, звукозаписи, видеоигри, развлекателни игри, продажба и замяна на благородни метали, отпускане на кредити срещу залог /след снабдяване с лиценз за съответните дейности или получаване на разрешение, за които се изискват такива и при спазване на законовите изисквания/, извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със закон, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин

 • Textiles
 • Canvas products
 • Bags and sacks, textile...

ROPATEKST

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,Ь ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ;ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ- ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ;ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТОПАНСТВОТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РАЗКРИВАНЕ НА ВЕРИГА МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛЕКЛА. ТЪРГОВИЯ С ПЛАТОВЕ И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОС

 • Clothing and footwear
 • Workwear and uniforms, by occupation
 • Protective and safety work clothing, by occupation

KRISTI-MOD

ШИВАШКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ВИД КАКТО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ, КАКТО И РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ДИСТРИБУТОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА СОБСТВЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО НУЖДИ И ПРОДАЖБАТА ИМ С ЦЕЛ ПЕЧАЛБА; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕ-АПЕРАТИВИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

Kandi Fashion Ltd

Производство на друго облекло и допълнения за облекло Ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм; внос-износ; търговия с промишлени стоки; комисионна и оказионна търговия; транспортни, складови, спедиторски и ремонтно–сервизни услуги; изкупване, преработка и реализация на вторични суровини; сделки с интелектуална собственост; ноу-хау; програмни продукти; маркетинг; лизинг; консултантски и информационни услуги; видео и звукозаписни услуги; производство, преработка и търговия със селскостопански продукти; животновъдство; търговия със селскостопански животни и продукцията от тях в натурално и преработено състояние; строително-монтажни услуги и търговия със строителни материали; внос и търговия с нефтопродукти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; инжинеринг и сервиз в сферата на селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост; търговско посредничество, представителство и агентство на български и чужди лица в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, шивашки услуги, дърводелски услуги, фризьорски услуги, посрдническа дейност по наема на работа на български и чужди лица в страната и в чужбина, както и всяка друга, незабранена от закона дейност

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

GYUROV 89

ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ - РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА, ДЪРВОДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СТРОИТЕЛСТВО И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, БИТОВИ И ДРУГИ ВИДОВЕ СТОКИ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ УСЛУГИ НА ИШЛЕМЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ, ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, АВТОСЕРВИЗНИ И БИТОВИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕТНО ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ , РАЗРЕШЕНИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО ОБЛЕКЛО РАБОТНО

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

YANI-TREND

ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ;ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ /КАФЕТА И БАРОВЕ/, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОПИРНИ; ПРЕВОДАЧЕСКИ, МАШИНОПИСНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ и СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ОТДАВАНЕ НА ВЕЩИ ПОД НАЕМ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Clothing and footwear
 • Workwear and uniforms, by occupation
 • Protective and safety work clothing, by occupation

TT GUCHOVETSA

ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИС ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО ИРЕСТОРНТЬОРСТВО; ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА БИТА И НАСЕЛЕНИЕТО;СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УПРАВЛЕНИЕ НАНЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, АРЕНДА И ПРОДАЖБА НАНЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ИТОВАРИ; ПОСРЕДНИЧАСКА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ИСПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА НОВИПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ; ЛИЗИНГ, ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ, УЧАСТИЕ ВДРУЖЕСТВА С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕНИТЕРАЗПОРЕДБИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМИСИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИУСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТЗАКОНА ИЛИ КОИТО СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, СЪГЛАСНО ЧЛ.1, АЛ.3 ОТТЗ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ, А ПРИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ –СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men
Back to top