Companies - IT, Internet, R&D - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

COHERENT LABS

Компютърно програмиране Проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддържане на софтуер и софтуерни продукти; консултантска, анализаторска, развойна и инженерингова дейност в областта на софтуера, хардуера, интернет, не-хазартните игри и информационните технологии; покупка на софтуер, софтуерни продукти, информация, бази данни, хардуер, други стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки с интелектуална собственост; изграждане и предоставяне на услуги в областта на софтуера и хардуера, аутсорсинг, пренос на данни и информационните технологии; отдаване под наем на софтуер и хардуер; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всяка дейност, която не е забранена от закон или друг нормативен акт на Република България

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) engineering
 • Computer programming services

CONTROLTEST Ltd.

Контрол и диагностика на качеството на продукти, материали и съоръжения, инженерингова дейност, консултантска, научноизследователска, проектантска и внедрителска дейност в сферата на организация и управление на производството, управление на инвестициите, планиране и стратегия на бизнеса, обучение на кадри в тези области. рекламна (без кино и печат), издателска, преводаческа и сервизна дейност, вътрешно и външноикономическа дейност и търговия, Маркетингова, лизингова, комисионна, транспортна, спедиторска и импресарски дейности в страната и чужбина. търговско представителство във всичките му форми на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, Производство и реализация на стоки за бита и промишлеността, услуги и информационно обслужване на граждани, дружества организации както и други дейности, за които няма законова забрана

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

BELITECH

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ОТКРИТИ ПЛОЩИ, МАРКЕТИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА, ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА И КОМУНИКАЦИИТЕ, РАЗРАБОТКА НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ТРАНСФЕР НА СТОКИ, ТЕХНОЛОГИИ И НОУ-ХАУ С ГРАЖДАНСКО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ, МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО И ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РАЗРЕШЕНИЕ, КОГАТО ТОВА Е ПЕДВИДЕНО С НОРМАТИВНИ АКТОВ

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

ASEKO SEE

ПРОИЗВОДСТВО И НАСТРОЙКА НА СОФТУЕР, КОМПЮТРИ И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ТЕРМАЛНИ УРЕДИ ЗА ПРЕНОС НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КАКТО И УРЕДИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ, ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КОМПЮТРИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КАБЕЛИ, ОБРАБОТКА, СКЛАДИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, АРХИВИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ДАННИ, НАСТРОЙКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И СОФТУЕР, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТРАНЗАКЦИИ И ПЛАЩАНИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ, МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, КОНСИГНАЦИЯ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ И ТРАНСПОРТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ДИЗАЙН И ИНЖЕНЕРИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) maintenance services
 • Information technology (IT) hosting services...

AY TI - FARM

Разработване на софтуер в мрежови среди и уеб среда, разработване на интернет страници, портали и уеб приложения и предоставяне на консултации на организации; покупка на ценни книги с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; реализация на инвестиционни проекти в областта на строителството и имотите; проектиране и строеж на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоръжения; покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродажба в първоначален, преработен или обработен вид

 • Information technology (IT) and Internet
 • Electronic data processing (EDP) services
 • Information technology (IT) hosting services...

EURODESIGN SYSTEMS LTD

Development of mobile applications and manufacture of communication products Разработка, внедряване и обслужване на хотелски телевизионни интерактивни системи, телевизионни системи за оператори и комплекси от затворен тип, системи за управление на рекламата, сървърни системи за управление на процеси и клиенти, системи за контрол на достъп, системи за интелигентни стаи, системи за безжичен достъп до интернет и управление на трафика, системи за озвучаване, продажба на мултимедийни системи, телевизори, професионални екрани, видео стени, разработка на софтуер и хардуер, разработка на уеб сайтове, разработка на мобилни приложения, интеративни мобилни приложения, външнотърговска дейност по реализация на фирмени продукти и системи, представителна и комисионерска дейност, лизингова дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) outsourcing services
 • Information technology support and maintenance services (help desks)
Back to top