Companies - Beverages - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

WINE UNION

Производство на вино и спиртни напитки (след получаване на съответния лиценз); Производство на винен дестилат (след получаване на лиценз); Инжинерингова дейност в областта на лозарството и винарството, включително разработване на технологии и асортименти, производство, засаждане и рекултивация на посадъчен материал; Селскостопанска дейност, обработка на земеделски земи и семепроизводство, изграждане на лозови масиви и отглеждане грозде за производство на вино; Външна и вътрешна търговия с вино, винопродукти, високоалкохолни напитки и винен дестилат; Вътрешна и външно- търговска дейност със стоки, суровини, материали, съоръжения и машини по отношение, на които няма нормативно- ограничителен режим, производство и реализация на стоки от хранително- вкусовата промишленост; Спедиторска дейност, превоз на стоки и материали със собствен транспорт; Производство, съхранение и търговска реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, складова и лизингова дейност, включително франчайзинг, консултантски и мениджърски услуги от всякакъв вид, посредничество, агентство и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, строителна и проектантска дейност, хотелиерство, туристическа, рекламна и импресарска дейност в страната и чужбина, осъществяване на всяка друга търговска дейност, която не е нормативно забранена

 • Beverages
 • Wine, grape

VINPROM GORNA DZYMAIA-BLAGOEVGRAD

ПРОИЗВОДСТВО,ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОКТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ,ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ТЕКСТИЛ,АВТОЧАСТИ,ОБЛЕКЛО,КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ,ТЪРГОВИЯ С НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ,СТРОЕЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ,РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО,ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ,ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,ПОСРЕДНИЧЕСТВО,БАРТЕР,РЕЕКСПОРТ,МАРКЕТИНГ,ЛИЗИНГ,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ,ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО,ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ЛЕК И ТОВАРЕН ПРЕВОЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ТЪРГОВИЯ С ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ,ЦВЕТЯ И ГЪБИ,РАЗРАБОТВАНЕ,ПРИЛАГАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ,ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ,СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТОРОННИ ИГРИ,ОХРАНА НА ЛИЦА И ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ТЪРГОВИЯ С АУДИО И ВИДЕО ПРОДУКТИ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,БУТИЛИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА МИНЕРАЛНА ВОДА,ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 • Beverages
 • Wine, grape

ZEOLITE WATER COMPANY

Производство и търговия с изворна и трапезна вода, преминала през зеолитна филтрация; външно и вътрешнотърговски сделки с произведените продукти; производство и търговия с биологично чиста розова вода, получена от смесването на био розова вода и вода, преминала през зеолитна филтрация; външна и вътрешна търговия с всякакви стоки; производство, търговия и преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисиони сделки; дистрибуция; вътрешен и международен транспорт, превози на пътници и товари в страната и чужбина, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, извършване на услуги на физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени от закон, а за тези, за които се изисква разрешителен режим, след снабдяване с лиценз

 • Lemonade, carbonated and soft drinks, non-alcoholic
 • Beverages
 • Waters

BEANA-VRATSA

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ СУРОВИНИ, МИНЕРАЛИ, АМБАЛАЖ, ОПАКОВКИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КАКТО И ДРУГИ, СВЪРЗАНИ С ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА, ВНЕДРИТЕЛСКА, ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕХАНИЗИРАНИ УСЛУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, РЕМОНТНИ УСЛУГИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ДРУГА ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОДТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Lemonade, carbonated and soft drinks, non-alcoholic
 • Beverages
 • Waters

RILA STROY-7

Производство безалкохолни напитки минерални други бутилирани води Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води, строителство и всякакъв вид строително ремонтни работи, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, в т.ч. търговия с кабели и изграждане на ел. инсталации, внос и продажба на автомобили и други превозни средства, автомивка, търговия с алкохолни стоки и тютюневи изделия, хотелиерство и ресторантьорство, хлебопроизводство и сладкарство, таксиметрова и транспортна дейност, рекламна и информационна и туристическа дейност, счетоводни услуги, авторемонтни и тенекеджийски услуги, всякакъв вид комунално битови услуги, търговия с недвижими имоти, посредничество, спедиторство, селскостопанска дейност, спортни игри и внос и износ на стоки и всякакъв вид дейност незабранена със закона

 • Lemonade, carbonated and soft drinks, non-alcoholic
 • Beverages
 • Waters
Back to top
Search easily Beverages firms skilled in metier using the Kompass worldwide data base and its search filters. Find strategical information about Beverages businessskilled in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial trustworthy and regularly updated. For each business present in our database, consult its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These multiple criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Perform by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Perform BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Perform your own firm list using Easylist, our simple and effectivetool to produce a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass