Companies - Food - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
1,677 Companies
Food
Discover our Trusted Top Suppliers

GRANEX

Вътрешна и външна търговия; Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност; Складови сделки; Транспортни услуги - товарни и пътнически, случаен превоз за собствена сметка; Логистика и аутсорсинг; Хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и туроператорска дейност - в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Издателска, рекламна и информационна, програмна и импресарска дейност, мениджмънт; Покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и наемни отношения, управление на недвижими имоти; Строителни и монтажни работи и услуги; както и извършване на други услуги и търговска дейност, които не са забранени от действащото в страната законодателство, като за дейностите, за които българското законодателство предвижда извършването им след получаване на разрешение/лиценз, същите ще се извършват след надлежното му получаване

 • Food
 • Animal feed
 • Agricultural and plantation raw materials and products (wholesale)...

PERPERIKONA LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на селскостопанска продукция, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и чужбина, с български и чуждестранни физически и юридически лица, а за дейности, за които се изисква лиценз или разрешение, след получаване на съответния лиценз или разрешение от компетентните органи

 • Food
 • Milks
 • Cream...

SHOGUN

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО - ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ЛИЗИНГ, ЛИЦЕНЗНИ, РЕКЛАМНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЧУЖДЕСТРАННИ И МЕСТНИ ЛИЦА; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПЛАСМЕНТНО - СНАБДИТЕЛСКА, ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНИТЕ МИТНИЧЕСКИ ЗОНИ, СЪБИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВСЯКАКЪВ ВИД РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, СЕРВИЗНА, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИМПОЗИУМИ, ИЗЛОЖБИ И ЕКСКУРЗИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОН

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

GREEN DOT

Преработка консервиране други плодове зеленчуци готови ястия Производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, транспортна дейност в страната и чужбина, производство, преработка и търговия със земеделска продукция, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона Производство и продажба на мебели и изделия на дървопреработвателната промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и лица; транспортни услуги с всякакви пътно - превозни средства в страната и чужбина; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; сделки с интелeктуална собственост и всяка друга дейност, разрешена от закона като при необходимост, за упражняване на съответната дейност ще придобиваме необходимите лицензии и разрешения

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

YANA-1

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно с хранителни стоки; хлебопроизводство, съхранение на зърно, търговия със зърно и транспорт; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги; бартерни и лизингови сделки; транспорт и транспортни услуги в страната и в чужбина, реекспорт; ноу хау и лицензии, ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread
Back to top
Search easily Food firms experting in metier using the Kompass worldwide data base and its search criteria. Search important information about Food businessspecialized in metier using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial reliable and frequently updated. For each firm recorded in our database, search its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many success indicators for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Create your own prospects list thanks to Easybusiness, the essential Kompass BtoB solution which gathers billions of companies across the world. Target precisely your prospect thanks to the several search options at your disposal. With EASYBUSINESS, keep watch your market, supervise your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Test EASYBUSINESS, the prospecting solution developed by Kompass