Companies - Business Services - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

MARINA CAPE MANAGEMENT

Поддръжка и управление на недвижими имоти, в т.ч. земеделски земи; отдаване под наем на недвижими имоти; консултантска и посредническа дейност; създаване и управление на заведения за обществено хранене, предлагащи традиционна българска, европейска и азиатска (включително пакистантска, тайландска и индийска) кухня; изграждане, оборудване и управление на спортно-възстановителни центрове, предлагащи екзотични и азиатски процедури и терапии за отдих и възстановяване; консултантски и посреднически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем или аренда на земеделски земи, консултантска дейност по управление и обработване на земеделски земи; складови сделки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон Хотели подобни места настаняване

 • Property development, management and sales services
 • Services to businesses

TEXAR-BULGARIA

Създаване, производство, внос,покупка,развитие,разпространение, представителство, износ, продажба под всякакви форми на всякакви естествени или синтетични текстилни артикули, тъкани или нетъкани и всякакви аксесоари от облекло, създаване на текстилни предприятия, занаятчийски такива, отваряне на ателиета, магазини, дейности по транспортни услуги, счетоводни услуги, контрол на управлението, контрол на финансови и търговски дейности, услуги в областта на финансовата и юридическата структура на предприятието, съдействие за създаване на предприятия, комисионерство и агентство за български и чуждестранни лица, както и всички други търговски дейности , с изключение на забранените от закона. Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина с права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, други обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, да придобива права от всякакъв вид и се задължава по всякакъв начи

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

SOD SPARTAK

ИЗBЪPШBAHE HA ЧACTHA OXPAHИTEЛHA ДEЙHOCT /CЛEД ЛИЦEHЗ/; PEMOHT MOTOKAPИ, ДBИГATEЛИ, XИДPABЛИЧHИ CИCTEMИ; TЪPГOBИЯ C ABTOЧACTИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; ПOЧИCTBAHE HA CEMEHA; ИЗBЪPШBAHE HA ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПO ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /CЛEД ЛИЦEHЗ/; TУPOПEPATOPCKA И TУPAГEHTCKA ДEЙHOCT/CЛEД ЛИЦEHЗ/; MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TPAHCПOPT; ИЗPAБOTBAHE HA БИЖУTEPИЙHИ И ЮBEЛИPHИ ИЗДEЛИЯ, CУBEHИPИ, ПЛACTИKИ, ПPEPAБOTKA И PEMOHT HA БИЖУTEPИЙHИ И ЮBEЛИPHИ ИЗДEЛИЯ OT БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ИЗBЪPШBAHE HA BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ C БЛAГOPOДHИ METAЛИ И CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ; ИЗKУПУBAHE HA ЗЛATHИ, CPEБЪPHИ И ПЛATИHEHИ ИЗДEЛИЯ И CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ; ПPOДAЖБA HA ИЗДEЛИЯ OT ЗЛATO, CPEБPO И ПЛATИHA И HA CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ OT MECTHOTO ПPOИЗBOДCTBO И OT BHOC CЛEД PAЗPEШEHИE OT MФ. ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ЖИBOTHOBЪДCTBO, OBOЩAPCTBO И ПЧEЛAPCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИОHHИ И CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; ИЗГOTBЯHE HA EKCПEPTHИ OЦEHKИ ЗA MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, ПOCPEДHИЧECKИ, KOHCУЛTAHTCKИ, ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ЛИЗИHГ; ПPOИЗBOДCTBEHA, CTPOИTEЛHA, CEPBИЗHA, TЪPГOBCKA, TPAHCПOPTHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO; MOHTAЖ HA ABTOMATИЧHИ ГAЗOBИ УPEДБИ, ГAЗИФИЦИPAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ПPИPOДHA И БИTOBA ГAЗ, КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ В ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

BELKOMS BG

Строителство и строително-монтажна дейност, проектиране, надзор, производство, изкупуване, преработка и продажба в страната, чужбина /внос-износ/ на всякакъв вид растителна, животинска продукция и продуктите от нея, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, производство и продажба на текстил и текстилни изделия в чужбина и страната, рибарство, наемане на работници за чужбина, вътрешна и външна търговия, включително реекспорт и комисионерска дейност, производство и продажба на промишлени и не промишлени стоки в страната и чужбина, кафе - интернет, кафе- аператив, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм и рекламна дейност, представителство на фирми в страната и чужбина, външнотьрговска дейност И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

LUCHI LTD.

поставяне на хидро и топло изолации на сгради;производство и монтаж на алуминиева дограма;почистване на семена;извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина /след лиценз/;туроператорска и турагентска дейност /след лиценз/;международен и вътрешен транспорт;изработване на бижутерийни и шелирни изделия, сувенири, пластики, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали;извършване на външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни;продажба на изделия от злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос –след разрешение на МФ;извършване на продажба на стоки от собствено производство;покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и стоки;животновъдство, овощарство и пчеларство;извършване на търговско представителство и посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица;комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги; доставка на стоки;изготвяне на експертни оценки на машини и съоръжения;складови сделки;внос и продажба на авточасти;лицензионни сделки;стоков контрол;сделки с интелектуална собственост;превозни и таксиметрови услуги;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически, консултантски, фризьорски, козметични и други дейности и свързаните с тях услуги;покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;лизинг;производствена, строителна, сервизна, търговска, транспортна дейност;монтаж на автоматични газови уредби, газифициране на недвижими имоти с природна и битова газ;вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

DA MI VI KORPOREYSHAN 2010

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ; АНАЛИЗИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ ИЛИ СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОМОБИЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, КУРСОВЕ, ШКОЛИ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНЦЕРТИ, СПЕКТАКЛИ, ИЗЛОЖБИ И ФЕСТИВАЛИ;ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ДИЗАЙН-МОДЕН, ПРОМИШЛЕН, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ, ПЕЧАТ И ПРЕДПЕЧАТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

ZARNENI HRANI BULGARIA

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ НА ТЯХ ДЕРИВАТИ; ВНОС И ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ТРАНСПОРТНИ, СЕРВИЗНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЪХРАНЕНИЕ НА ВЛОЖЕНО ЗЪРНО И ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ФЛУМИГАЦИЯ НА СКЛАДОВЕ, МЕЛНИЦИ, ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ; ОБГАЗЯВАНЕ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, МЕЛНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ДРУГИ; СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ; ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНА, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ; СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ИЗКУПУВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ; ПРЕРАБОТКА, ДОБИВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ХРАНИТЕЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАСЛА, ШРОТОВЕ И КЮСПЕТА; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ; ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА

 • Holding companies and groups of companies
 • Financial and insurance services

PROJECT BG

Строителство, строителство на транспортна инфраструктура, строителство на благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда, високо строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), в това число строителство на прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строителство на енергийна инфраструктура, изграждане и експлоатация на недвижими имоти (земя и вещни права върху тях), транспортни услуги в страната и чужбина със собствени и наети леки и товарни превозни средства, извършване на спедиционни и превозни сделки, транспорт, извършване на услуги с механизация, отдаване на механизация под наем, сделки с недвижими имоти, консултантски услуги, консултации в областта на строителството, изготвяне, управление и анализ на инвестиционни и финансови проекти, търговска дейност, посредничество, комисионна дейност, сделки с интелектуална собственост, туризъм, хотелиерство, аниматорство, развлекателни дейности, занаятчийство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със стоки от собствено производство, както и всички останали, незабранени от закона дейности, като всички дейности, за които се изисква лиценз, ще се извършват след получаването му

 • Property development, management and sales services
 • Services to businesses

ABC SYSTEMS LTD

Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради, производство на медни и оптични свързващи кабели, асемблиране на ел.табла, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради, производство на медни и оптични свързващи кабели, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

FIRST FINANCIAL BROKERAGE HOUSE

Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните:приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начи

 • Investment companies (trusts)
 • Financial and insurance services
 • Unit trusts

SAGLASIE INSURANCE

Извършване на застраховане по следните видове застраховки:1. Застраховка по т. 1 от Раздел ІІ, буква „А” – „Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове: - фиксирани парични суми;- обезщетения;- комбинация от горните две.2. Застраховка по т. 2 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване” за следните рискове: - фиксирани парични суми; - обезщетения; - комбинация от горните две.3. Застраховка по т. 3 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)” за следните рискове: всяка щета или загуба, нанесена на: - сухопътни моторни превозни средства; - сухопътни безмоторни превозни средства; 4. Застраховка по т. 4 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Релсови превозни средства” за следните рискове: - всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.5. Застраховка по т. 7 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)” за следните рискове: - всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта. 6. Застраховка по т. 8 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Пожар и природни бедствия” за следните рискове: - всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от: - пожар; - експлозия; - имплозия; - буря; - други природни бедствия; - атомна енергия; - свлачища; 7. Застраховка по т. 9 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Други щети на имущество” за следните рискове: - Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8; 8. Застраховка по т. 10 от раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство”8.1. Всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на сухопътни моторни превозни средства.8.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша.9. Застраховка по т. 13 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Обща гражданска отговорност” за следните рискове: - всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12

 • General insurance companies
 • Financial and insurance services
 • Health insurance companies...

IDO DESIGN LTD

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПЕЧАТНА РЕКЛАМА, ВИДЕО И ИЗРАБОТКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪНШНИ РЕКЛАМИ И ВЪНШНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАПАЗЕН ЗНАК И ШРИФТ, СТИЛИСТИКА И ДИЗАЙН, ВЪТРЕШНО ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ОФИС КОНСУМАТИВИ, РЕКЛАМНО ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ, АВТОТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СГРАДИ, ОФИСИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЕРЕНИ, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Advertising agents
 • Services to businesses
Back to top