Companies - Paper and board - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

DILCOM BULGARIA EOOD

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЦЕНЗИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУР-ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЗЪРНЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВИНА, СПИРТ И СПИРТНИ НАПИТКИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; КОРАБЕН БРОКЕРАЖ И КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ПО СУША, МОРЕ И ВЪЗДУХ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;ИЗКУПУВАНЕ И СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;ИЗВЛИЧАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БИТОВИ, ИНДУСТРИАЛНИ И ХИМИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЕКОЛОГИЧНООПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОТПАДЪЦИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА; НАЕМАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВОПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТА ЗАД ГРАНИЦА /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ОБРАЗОВАТЕЛНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОС ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН

 • Paper for industrial use
 • Paper and board
 • Cellulose, paper or cardboard articles, moulded

NEMUNO BANGA

производство други изделия от хартия картон Производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и комисионни сделки; посредническа и маркетингова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; вътрешен и международен туризъм, туролераторска и турагентска дейност; превоз на пътници и товари; услуги за физически и юридически лица; покупка, обзавеждане, ремонт и продажба на недвижими имоти, строителна и строително-монтажна дейност; консултации и маркетингова дейност в областта на продажбата на недвижими имоти и смяната на статут и предназначение на недвижими имоти; изготвяне на проекти и консултации по повод на инвестиции в недвижими имоти, както и всякакви други незабранени със закон дейности

 • Paper and board
 • Hygiene paper
 • Tableware and table accessories, paper and board...

AS

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Corrugated paper and board
 • Paper and board
 • Wrapping paper and paper packaging materials...

AYGROUP

null ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СТОКОВ КОНТРОЛ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ЗАВАРОВЪЧНИ, АВТО-УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ, НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ЛИЗИНГ. РЕСТОРАНТЬОРСТВО. КАФЕ-АПЕРАТИВ, БАР И ДР. В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ. РЕМОНТ НА БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАРТЕРНИ СДЕЛКИ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА В ТОВА ЧИСЛО НА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ. ФРИЗЬОРСТВО. МАСАЖ. ФИЗИОТЕРАПИЯ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Paper and board
 • Hygiene paper
 • Tableware and table accessories, paper and board...

SOFTKOM

РАЗРАБОТВАНЕ, УСВОЯВАНЕ, АДАПТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА; ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ; КОНСТРУКТИВНА, ТЕХНОЛОГИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НАУЧНО - ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТ ПРЕДПЕЧАТ; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ И ИЗЛОЖБИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИМПРЕСАРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА ХОТЕЛИЕРСКА БАЗА, ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ХОРА; ПОСРЕДНИЧЕСКА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГ; ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОМИШЛЕНО, ТЕХНОЛОГИЧНО И ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; СВЪРЗАНАТА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ЧУЖБИНА

 • Paper for industrial use
 • Paper and board
 • Cellulose, paper or cardboard articles, moulded
Back to top
Explore all Paper and board companies specialized in domain with the Kompass worldwide data base and its search filters. Consult strategical information about Paper and board businessexpert in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free brings legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, access its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many performance indicators for your commercial and marketing operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live firm counting tool which allows you to easily identify your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Create easily your own prospect files that you need for your prospecting and emailing campaigns. With Easylist, you precisely identify, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass