Companies - Rubber products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

FRENSKI - HRISTO PETKOV

ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ОКАЗИОН (БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА). ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСКЯКАКЪВ ВИД ПРЕВОЗНА - ТРАНПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ДРУГ ТРАНСПОРТ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА (БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ), ИНФОРМАЦИОННА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА (БЕЗ ПОЩА) ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ. МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНО

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products

IZOLAT LTD

Производство и търговия с лакотръби и кабели с различни размери за електротехнически цели;търговия със стоки и услуги;производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция;производство,изкупуване,продажба,доставка,внос и износ на хранителни и промишлени стоки,стоки за масово потребление,стоки с художествена стойност (без благородни метали,скъпоценни камъни и паметници на културата);посредничество и търговия с недвижими имоти;строителна дейност:проектиране,строеж и реставрация на сгради,производство,продажба и доставка на строителни материали;организиране на търгове,изложби и базари;търговско - импресарска дейност с предмети на изкуството,антиквариат;изкупуване,преработка и износ на вторични суровини;научни изследвания,анализи,експертизи,прогнози;всички други дейности,разрешени от закон Производство на други електрически съоръжения

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products

KAO - TEHNIKS

производство на гуменометални, каучукови, дървени, метални, пластмасови и пресови изделия; производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки от собствено производство; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или предоставянето на други услуги, чието предлагане не е изрично забранено от законите в страната; издателска или печатарска дейност; сделки с интелектуална собственост, видео- и звукозаписи; менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, складови сделки, стоков контрол, лизинг; външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки, извършването на които не е изрично запретено със закон

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products

POLIMERMETAL LTD

Възстановяване на автомобилни гуми,производство на полимерни изделия, научно-изследователска, проекто-конструкторска и технолочигна дейност в областта на полимерите възстановяването на автомобилни гуми/всички дейности под формата на предприятие/.Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговско представителство и посредничество. Комисионни, спедиционни, и превозни сделки. менителници, записи на заповед и чекове. Складови и лицензионни сделки. Стоков контрол, сделки с интелектуална собственост. Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Лизинг и други сделки, незабранени със закон. Предприятие за строителство и ремонт на сгради, машини и съоръжения, строително предприемачество. Внос, износ и реекспорт Производство на други изделия от каучук

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products

TUCAI BULGARIA

производство на и търговия с каучукови технически изделия за машинно оборудване и битова техника, вентили за пневматични гуми, маркучи за спирачни системи на леки автомобили, уплътнители за водопроводи и други подобни изделия; производство на и търговия с гъвкави връзки за санитарни и отоплителни приложения: пластмасови оплетени връзки, маркучи за душ, поцинковани стоманени оплетени връзки, връзки от подсилен каучук, метални връзки; производство на и търговия с гъвкави връзки за газови уреди като печки, бойлери и газови приспособления: газови маркучи за подвижни уреди, връзки за пропан-бутан; производство на и търговия с гъвкави връзки за петролни горелки: поцинковани стоманени оплетени връзки; комплексна инженерингова дейност и развитие на иновационни технологии и ноу-хау; сделки с интелектуална собственост и ноу-хау; търговия, внос и износ на други стоки и услуги; лизингови услуги; търговско представителство и посредничество на чуждестранни физически и юридически лица в страната и на местни физически и юридически лица в чужбина; транспорт и всички други дейности, които не са забранени от законите на Р.България

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products

GOMAPLAST M

производство на термоизолационни тръби на каучукова основа, гумени профили, маркучи и други изделия на каучукова и пластмасова основа, внос и износ на тези изделия, както и всички съоръжения и материали, необходими за това производство, производство и търговия с метали и метални изделия и конструкции, търговска дейност в страната и чужбина, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, не забранени от закона

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products
Back to top
Search all Rubber products businesses specialized in metier with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Consult leading data about Rubber products companiesspecialized in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial trustworthy and regularly updated. For each business recorded in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many success indicators for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Easylist is a live companies counting tool which allows you to easily define your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospecting files that you need for your prospecting and emailing strategies. With Easylist, you easily define, qualify and identify your prospect. Try EASYLIST, the on-line prospecting solution developed by Kompass