Companies - Research and testing - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

CONTROLTEST Ltd.

Контрол и диагностика на качеството на продукти, материали и съоръжения, инженерингова дейност, консултантска, научноизследователска, проектантска и внедрителска дейност в сферата на организация и управление на производството, управление на инвестициите, планиране и стратегия на бизнеса, обучение на кадри в тези области. рекламна (без кино и печат), издателска, преводаческа и сервизна дейност, вътрешно и външноикономическа дейност и търговия, Маркетингова, лизингова, комисионна, транспортна, спедиторска и импресарски дейности в страната и чужбина. търговско представителство във всичките му форми на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, Производство и реализация на стоки за бита и промишлеността, услуги и информационно обслужване на граждани, дружества организации както и други дейности, за които няма законова забрана

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

CLOUDSIGMA RESEARCH LTD

ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА И ВНЕДРЯВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, В ТОВА ЧИСЛО ЗА СТИМУЛИРАНЕ ТРАНСФЕРА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО И/ИЛИ ГЕОГРАФСКО ПРИДВИЖВАНЕ; ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ, В ТОВА ЧИСЛО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕЩА РЕАЛНОВРЕМЕННА СИСТЕМА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ, ОПТИМИЗИРАНА КАТО МАРШРУТ, ЦЕНА И ВРЕМЕ, НЕЙНОТО ТЕСТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ; ДИЗАЙН И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ И ТЯХНАТА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ С МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР; ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ В ИНОВАЦИИ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ЛИЦЕНЗИОННА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН Научноизследователска развойна дейност областта естествените медицинските селскостопанските техническите науки биотехнологиите

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

MANEV I SIN

АВТОРЕМОНТ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ОТКРИВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ ПУНКТОВЕИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГУЛИРАНЕ И БАЛАНС НА ГУМИ, АВТОМИВКА, ПЪТНА ПОМОЩ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

PRO-VAL

ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО: КОНСУЛТИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИРАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СВЪРЗАНИ С ТОВА УСЛУГИ; ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПЕЧАТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И СТОКИ, ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАНТСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ПРОДУКТИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, ОТКРИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАФЕ, СНЕК-БАР, БЪРЗИ ЗАКУСКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ - ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И СТОПАНИСВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

NACIONALEN INSTITUT ZA IZSLEDVANE NA VINO SPIRTNI NAPITKI I ETERICHNI MASLA

Изпитване на физикохимични, микробиологични и органолептични показатели на вино, спиртни напитки, оцет, етерични масла, козметични продукти и др.; химически анализи; производство на етерични масла, парфюмерийно-козметични суровини и крайни форми; извършване на дейности по изпитване, пробовземане, калибриране и контрол и сертификация на продукти; научноизследователска дейност в областта на технологията за производство, химията и микробиология на виното и спиртните напитки, суровините за тяхното производство, както и продуктите от тях; изпитване и внедряване на технологии за производство на различни видове вина и спиртни напитки; съдействие за провеждането на национални и международни конкурси за вина и спиртни напитки, квалификационни курсове и други услуги в областта на лозарството и винарството, както и всяка друга дейност със стоки и услуги, незабранена от закона

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

EUROTEST-CONTROL

Лабораторни и геохимични изследвания и проучвания в геологията, химията и екологията; техноложки и инженерингови изследвания; изпитване на качеството на различни суровини, материали и изделия (скали, води, почви, нефт и нефтопродукти, твърди и течни горива, газове, дървени въглища и изделия от дървесина, биодизел, естествени каменни материали, геоложки проби, метали, сплави, руди и концентрати, нерудни суровини и строителни материали, инертни материали, торове, реактиви и разтвори, тънки слоеве, картон и хартия, стандартни образци за състав); контрол и сертификация на продукти; каргоконтрол; вземане на проби; създаване на нови методи и технологии за съхранение и обработка на информация, свързана с изброените по-горе дейности; оценка на съответствието на строителни продукти; работа с благородни метали, след надлежно вписване в съответния публичен регистър в Министерство на финансите, съгласно изискванията на закона

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

MINGEOUNIVERS-INZHENERING-NIS-MGU

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ, ВКЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УСТРОЙСТВЕНИ ГЕОДЕЗИЧНИ ПЛАНОВЕ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ПОКУПКА, НАЕМ ИЛИ ЛИЗИНГ НА МС И КО, ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ И КОМПЛЕКТ ОТ СМР, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ И ВСЯКАКВА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ, ВКЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УСТРОЙСТВЕНИ ГЕОДЕЗИЧНИ ПЛАНОВЕ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ПОКУПКА, НАЕМ ИЛИ ЛИЗИНГ НА МС И КО, ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ И КОМПЛЕКТ ОТ СМР, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ, ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ И ВСЯКАКВА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

MID - CONTROL

Вътрешно - и външнотърговска дейност; разкриване на ел лаборатория, измервания и заземления, гръмозащита, зануляване, изпитване на диелектричност и лични предпазни средства,изолация на намодки на ел двигатели, издаване на сертификати за предните дейности, орган за контрол на здравословни и безопасни условия на труд, провеждане на курсове за квалификационни групи (горните дейности се извършват след акредитация); производство и реализация на стоки, представителство, посредничество и агентийство на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина; бартерни и ре експортни сделки; търговски консултации във връзка с осъществяване на горните дейности; хотелиерство и туризъм (след лиценз); строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; рекламна; информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; лизин

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

EMPOR

РЕСТОРАНТЬОРСТВО;ЛОГИСТИКА; СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ; ИМПОРТ-ЕКСПОРТ НА СТОКИ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР; ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОЕКТИРАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С РАЗЛИЧНИ ПО СВОЯ ХАРАКТЕР СТОКИ;ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ; СОФТУЕР И ХАРДУЕР; КОМПЮТЪРНА ЗАЛА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ;КУРИЕРСКИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ; СЧЕТОВОДНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

INVENIO QD EOOD

Разработване на продукти, системи и технологии от концептуализация до серийна реализация; развитие и изпълнение на индустриални продукти; управление на качеството, включително проверка, преработка, аутсорсинг и обучение; разработка, производство и търговия със софтуерни продукти и системи; консултантска дейност при оптимизирането и индустриалната автоматизация на процеси, системи, продукти и технологии; посреднически и консултантски услуги по наемане и пренаемане на персонал; осигуряване на временна заетост чpeз наемане на работници и служители, които се предоставят на други предприятия; търговско представителство и посредничество и и всички други незабранени от закона дейности Технически изпитвания анализи

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

BT

ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOMИШЛEHИ, MИHEPAЛHИ И OPГAHOMИHEPAЛHИ TOPOBE И ПPEПAPATИ, ПOTPEБИTEЛCKИ CTOKИ И CTOKИ ЗA БИTA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; BCИЧKИ ДPУГИ BИДOBE УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA. KOГATO ИMA PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM - CЛEД CЬOTBETHO PAЗPEШEHИE; BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, CBЬPЗAHA C ПPEДMETA HA ДEЙHOCT HA ДPУЖECTBOTO. ДOПЬЛBAHE ПPEДMETA HA ДEЙHOCT- OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЬCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOTO. ДОПЪЛВАНЕ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ - СЪЗДABAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЛAБOPATOPИИ ЗA AHAЛИЗИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛАБОРАТОРНАТА ПРАКТИКА; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

MULTITEST

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ-ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ НА ОСОБЕНО СЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ В АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ И В ПРОМИШЛЕНОСТТА В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ: НАЛЯГАНЕ, ТЕМПЕРАТУРА, ВЪРТЯЩ МОМЕНТ, ДЪЛЖИНИ И ЪГЛИ; НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ И ИНОВАЦИИ; ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, СЪОРАЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АВТОЦИСТЕРНИ И ЖП ЦИСТЕРНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВА ОТ КЛАС 2 ПО ADR ИЛИ RID, СТАЦИОНАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСТНОСТ, РАБОТЕЩИ ПРИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ И ТЕМПЕРАТУРА И АГРЕСИВНИ СРЕДИ, ГАЗОПРОВОДИ ЗА ПРИРОДЕН И ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ, АСАНСЬОРИ И ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЛАБОРАТОРНИ МНОГОПАРАМЕТРОВИ ИЗПИТВАНИЯ, НЕРАЗРУШАВАЩИ, РАЗРУШАВАЩИ, СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ, МЕТАЛОГРАФИЯ И ДР.; ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И ПОЛЗВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ /СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ/, ДИАГНОСТИКА И ОБСЛЕДВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ В ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН Технически изпитвания и анализи и Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

TEHNO KONTROL KONSULT

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СТОКИ ЗА БИТА, ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ОРГАНИЗАЦИИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОНЕРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ В Т.Ч. НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, КОТЛИ С ОРГАНИЧНИ ТОПЛОНОСИТЕЛИ, СЪДОВЕ РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА, ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРЪБОПРОВОДИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ, ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ И НЕФТОПРОДУКТИ, АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ, ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ И ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИ, СТРОИТЕЛНИ ТОВАРОПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ, ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВЪЖЕНИ ЛИНИИ И СКИ ВЛЕКОВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗПИТАНИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТИРАНЕ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ЕКСПЕРТИЗИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

TRA

Провеждане на технически изследвания и изпитване на материали; управление на лаборатории за физически и химически изпитвания; консултантска дейност относно прилагането и пласмента на определени строителни материали и на химически вещества за строителство; консултантска дейност относно използването на специални строителни технологии; разработване, производство и пласмент на нови строителни материали, химически вещества и технологии за строителството; отдаване под наем на помещения и апаратура; преглед и документация на канали, които не подлежат на изглаждане; конструиране, изграждане и пласмент на апаратура за изпитване, както и оказване на помощ при провеждане на изпитвания; технически надзор и контрол на инсталации за кондициониране и/или съхранение на отпадъци, специални отпадъци и отпадъци, за които се изисква специално наблюдение; пробиване и рязане в строителството; проектиране, организация и провеждане на обучение и курсове за квалификация; химични и физични проучвания на води от всякакъв вид, както и на водни елуати; определяне на съдържанието на прах във въздуха и в отпадните газове; химични и физични изследвания на бои за улична маркировка, покупка и отдаване под наем, както и участие в други предприятия, поемане на управлението и представителство на такива предприятия и дружества, както и участие в подобни като съизпълнител; изграждане и експлоатация на филиали и заводи в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след получаване на съответните разрешения и лицензии, когато такива са необходим

 • Materials testing, assaying, analysing and inspection services
 • Research and testing
 • Testing and inspection services for premises, machinery and equipment...

PIPAL EYDZHANSI

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; РЕКЛАМНА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКО-ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС НА АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ; ПОДДЪРЖАНЕ НА МАГАЗИНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СПОРТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН Фризьорски козметични услуги Фризьорство и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, отдаване на автомобили под наем, производство на стоки с цел продажба, рекламна, издателска, консултантско-информационна, програмна и импресарска дейност и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research
Back to top
Search all Research and testing companies experting in metier with the Kompass international data base and its search criteria. Access to strategical data about Research and testing firmskilled in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and frequently updated. For each business present in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These several criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Plan by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Plan BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Plan your own companies list using Easylist, our simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing strategies. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass