Companies - Printing and publishing - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

KIBEA

ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, ПEЧAT И PAЗПPOCTPAHEHИE HA KHИГИ, BECTHИЦИ, CПИCAHИЯ, KAPTИЧKИ, PEKЛAMHИ MATEPИAЛИ И ДPУГИ /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, ПOЛИГPAФИЧECKO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT И CПEЦИФИЧHИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO И ПPEДCTBИTEЛCTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЪTPEШEH И BЪHШEH TУPИЗЪM, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ BЪB ФИPMEHИ MAГAЗИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO И ЗAHAЯTИTE, PEKЛAMHA ДEЙHOCT /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA CИMПOЗИУMИ, ПAHAИPИ, CEMИHAPИ И CPEЩИ, OPГAHИЗAЦИЯ И ПPOBEЖДAHE HA KУPCOBE ПO EЗИKOBA ПOДГOTOBKA, ПCИXOTPEHИHГ, ПCИXOTEPAПИЯ, ПPEBOДAЧECKИ УCЛУГИ, MAШИHOПИCHИ И KCEPOKCHИ УCЛУГИ, AУДИOBИЗУAЛHO, ИHФOPMAЦИOHHO ПPOИЗBOДCTBO И PAЗПPOCTPAHEHИE, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA ДИCKOTEKИ И ШOУ-ПPOГPAMИ, ФOTOГPAФCKИ УCЛУГИ, OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA XOTEЛИ, PECTOPAHTИ, БAPЧETA, KAФE-CЛAДKAPHИЦИ И ДPУГИ УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ C ПPOГPAMA, BИДEO-EЛEKTPOHHИ, KOMПЮTЪPHИ, MEXAHИЗИPAHИ И ЗAБABHИ /БEЗ XAЗAPT/ ИГPИ, OPГAHИЗИPAHE И ECKПЛOATAЦИЯ HA ФИTHEC ЦEHTЪP И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH CTOПAHCKA ДEЙHOCT

 • Publishing houses
 • Printing and publishing

NEW GLOBAL BULGARIA

Печат и продажба на печатни материали и изделия, списания, книги и брошури, карти, атласи, плакати, постери, рекламни каталози и проспекти, календари, формуляри и други печатни продукти, финансово счетоводна дейност, комисионерска, посредническа, импресарска и агентска дейност, информационни, консултантски, преводачески, размножителни и посреднически услуги, бартерни сделки, рекламна /без кино и печат/, търговско представителство, покупко - продажба и производство на промишлени стоки и всички други сделки и услуги, не забранени от закона, а когато има разрешителен режим или лиценз – след издаване на лиценз или съответното разрешение. Покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство /по законоустановения ред/, спедиторска дейност /след регистрация и лиценз/, превоз на пътници и товари в страната и чужбина /след регистрация и лиценз/, хотелиерски сделки /след лицензиране/, ресторантьорство /след категоризиране/, туристически /след лицензиране и категоризиране/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество; външноикономически сделки, а също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, в страната и чужбина която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение

 • Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography
 • Printing and publishing
 • Printing specialities

D - MEDIA

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНКИ ПРОДУКТИ, АВТОСЕРВИЗ И ПЪТНА ПОМОЩ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; НАУЧНО- РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

 • Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography
 • Printing and publishing
 • Printing specialities

AGENCY MAG

РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕСКА, ВНЕДРИТЕЛСКА, ПРОЕКТАНСКА, КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАТА И ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯТА, КУЛТУРАТА, СПОРТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО; ДИЗАЙН, МАРКЕТИНГ И ИНЖЕНЕРИНГ; ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИЗ НА СТОКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЛЕКАТА И ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КУЛТУРАТА И СПОРТА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, БУТИЦИ И СЕРВИЗИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ И УСЛУГ

 • Publishing houses
 • Printing and publishing

INLINK LTD

рекламни услуги и рекламен дизайн, планиране, организиране и осъществяване на рекламни кампании с директни продажби, рекламни стратегии, печатна и видео реклама, рекламни материали, рекламни модули, рекламни каталози и други съпътстващи дейности свързани с рекламата; планиране, организиране и осъществяване на специални семинари, събития, конференции и мултимедийни презентации; издателска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; международните търговски сделки, производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона

 • Clothing and footwear
 • Fashion designers
 • Printing and publishing...

INPHOFLEX-GALIN NAJDENOV

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ, СИТОПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ТАБЛА, ПАНА И ТРАНСПЕРАНТИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. МАРКЕТИНГ, ИЗДАТЕЛСКА. СЕРВИЗ. ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ КУРСОВЕ. ШКОЛИ. КОНГРЕСИ. СИМПОЗИУМИ. СЕМИНАРИ, ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ. И СЛОЖНА БИТОВА ТЕХНИКА. ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЗАСНЕМАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИДЕОФИЛМИ. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СГРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВИЯ С КНИГИ, АНТИКВАРИАТ И 0КАЗИ0Н, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВ0Т0. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ. ШИВАЧЕСТВО, ПЛЕТАЧЕСТВО, ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАПАЗЕНИ МАРКИ. ШРИФТОВЕ И ЕМБЛЕМИ. ОРГАНИЗИРАНЕ ЕККСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗРАБОТВАНЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ

 • Publishing houses
 • Printing and publishing

IZDATELSKA KASHTA DAF

Издателска дейност, търговия на дребно и едро с промишлени, хранителни или стоки собствено производство, строителна и ремонтна дейност, предприемаческа дейност монтажни услуга; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, комисионни сделки, вътрешна и международна транспортна, превозна и спедиторска дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, управление на недвижими имоти, превод и легализация, рекламна дейност, организиране и провеждане на конференции, курсове, школи, семинари и други форми на обучение; печат и предпечат, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България, като дейностите, за които се изисква разрешение ще бъдат упражнявани след получаването му

 • Printing and publishing
 • Publishers of newspapers
 • Publishing: Newspapers and magazines

I PRINT

покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки и стоков контрол; лицензионни сделки и лизинг; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; туристически услуги, включително ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност и туристическа агентстка дейност; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти в страната и чужбина с цел продажба; комисионерска дейност в страната и чужбина; таксиметров превоз на пътници в страната и чужбина; вътрешен и международен транспорт; както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон

 • Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography
 • Printing and publishing
 • Printing specialities

FATUM LTD.

Научно-изследователска дейност, търговска дейност в страната и чужбина - внос, износ, реекспорт. специфични търговски операции, производство и продажба на дребно на промишлени стоки, програмни продукти и системи, стоки за народно потребление, шивашки, модни и луксозни стоки /без такива от благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/, търговско представителство, посредничество, агентство на местни чуждестранни физически и юридически лица. издателска дейност, информатика и информационно обслужване, инженерингова дейност, маркетинг, реклама, продуцентска и импресарска дейност, трансфер на технологии, вътрешен и международен транспорт, спедиция. туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, организация и експлоатация на заведения за забавни игри /без хазартни/ и прекарване на свободното време, видео и филмопроизводство, производство и реализация на селскостопански, сладкарски, тестени и други хранителни продукти, строителна, строително-монтажна и проектантска дейност, както и всяка друга незабранена със закон дейност Печатане на други издания и печатни продукти

 • Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography
 • Printing and publishing
 • Printing specialities
Back to top
Explore all Printing and publishing firms skilled in sector with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Access to strategical information about Printing and publishing businessexpert in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business recorded in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many success indicators for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Produce by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Produce BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Produce your own companies list using Easylist, our simple and effectivesolution to perform a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting service designed by Kompass