Companies - Education and training - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

RIMPOPOV 2009 EOOD

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ХОТЕЛИЕРСКИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ. 2, Т. 3 ОТ ТЗ/, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ВСИЧКИ ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВНОС И ИЗНОС; СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; АВТОСЕРВИЗНА И МОТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ; ОБЩЕСТВЕН ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ИЛИ СЪСТАВ ОТ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 3,5 ТОНА ИЛИ МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА МАСА НАД 6 ТОНА /СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ПО ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ/; ОБЩЕСТВЕН ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ИЛИ СЪСТАВ ОТ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 3,5 ТОНА ИЛИ МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА МАСА ДО 6 ТОНА; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ /ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ/; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДАЧИ НА МПС ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ КАТО ПРЕДПРИЯТИ

  • Driving schools
  • Education and training
Back to top
Browse all Education and training businesses experting in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search criteria. Find strategical information about Education and training businessskilled in metier thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These multiple criteria are so many performance factor for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Create by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Create BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Create your own enterprises list using Easylist, the simple and effectivesolution to create a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing campaigns. Test EASYLIST, the on-line prospecting offer designed by Kompass