Companies - Plastic sections - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ECO PROJECT

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ, ИЗДЕЛИЯ И СИСТЕМИ. СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВИЯ /ВНОС И ИЗНОС/ С НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРЕДПРОДАЖБА, В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. РАЗРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ. ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА,ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕКУПВАЧЕСКА ДЕЙНОСТИ. ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН РАЗРАБОТКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО И ОКОНЧАТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОВОС И ЕО, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ИЗДЕЛИЯ; СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ /ВНОС И ИЗНОС/ С НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕКУПВАЧЕСКА ДЕЙНОСТИ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

  • Plastic sections
  • Plastic products
  • Plates and panels, plastic...
Back to top