DIGITAL COMMUNICATIONS

Last update:

Contact - DIGITAL COMMUNICATIONS

39 Ul.Pirotska str.
8000 Burgas

Bulgaria

Legal information - DIGITAL COMMUNICATIONS

Nature Head Office
Year established 1996
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wired telecommunications activities (6110)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG102075141
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC33020821

Presentation - DIGITAL COMMUNICATIONS

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ресторантьорство, организирано и извършвано по търговски начин, синхронно и асинхронно пренасяне на данни по кабелна мрежа, организирано и извършвано по търговски начин, достъп до "Интернет", организирано и извършвано по търговски начин, изграждане на информационни системи, организирано и извършвано по търговски начин, търговия с компютри, външно¬икономически сделки, реекспорт, специфични търговски сделки и операции, всякакви сделки и услуги по търговски начин, незабранени със закон. Разработка и търговия с нoу-хау /изобретения, патенти, лицензии и програмни продукти/, иновации и нови технологии, алтернативни източници на енергия /вятърни турбини, слънчеви батерии и др./

Location -  DIGITAL COMMUNICATIONS

Contact people - DIGITAL COMMUNICATIONS Download the executives list

HRISTO KOSTOV BEYAZOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  DIGITAL COMMUNICATIONS

Activities -  DIGITAL COMMUNICATIONS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wired telecommunications activities (6110)

ISIC 4 (WORLD) : Wired telecommunications activities (6110)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions