Contact - EL BAT

Locality Sarameshe, 121 Distr., Regulated Land Plot 1, Administrative building, fl. 1
2040 Dolna Banya

Bulgaria

Legal information - EL BAT

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Lead, zinc and tin production (2443)
Corporate capital 625,000 BGN
VAT no BG175407160
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32437837

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - EL BAT

Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, изграждане на площадки за временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяване на отпадъците, добиване и преработване на сребро от технологични индустриални отпадъци – отпадъци от оловни акумулаторни батерии, извършване на сделки с произведеното сребро, включително външнотърговски сделки (вътреобщностни и за трети страни), след изпълнение изискванията на приложимите нормативни актове за извършване на дейности с благородни метали, всяка съпътстваща и незабранена от закона дейност

Other Companies recomended by Kompass:

 

General Information -  EL BAT

Banks

DSK BANK

Location -  EL BAT

Contact people -  EL BAT

NIKOLAY VASILEV BAZHLEKOV

Представител

Key figures -  EL BAT

Participation -  EL BAT

Activities -  EL BAT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Lead, zinc and tin production (2443)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals (2420)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.