Companies - Hearths - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

GREYKO ENGINEERING

Проектиране, производство и търговия на пелетни горелки, котли, камини и съоръжения, оползотворяващи биомаса; производство и търговия с пелети, биомаса, био-горива и горива; проектиране и производство на отоплителна техника; машиностроене и обработка на метални конструкции и съоръжения; внос, износ и търговия с МПС и авточасти; монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на електрически инсталации, машини и съоръжения; производство, търговия, дистрибуция и отдаване под наем със строителни и електро материали, инструменти и механизация; покупко-продажба и обзавеждане на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, пререботен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; строителство, проектиране и предприемачество; комисионна, спедиционна, складова, транспортна или превозна дейност; автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуалната собственост; търговия с горива и горивни продукти в страната и чужбина; както и всяка друга дейност незабранена със закон в страната и чужбина

  • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
  • Ovens, kilns and furnaces for industrial use
  • Hearths...
Back to top