Companies - Biscuits and crackers - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
59 Companies
Biscuits and crackers
Discover our Trusted Top Suppliers

PARTNERS 2013

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; счетоводни, хотелиерски, ресторантьорски, таксиметрови, автосервизни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности и услуги, кото не са забранени със закон или подзаконов нормативен акт.Дейностите, за които съществува разрешителен и/или лицензионен режим ще се извършват след издаване на необходимите нормативно изискуеми документи и разрешителни Търговия дребно месо месни продукти

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

POBEDA

ИЗKУПУBAHE HA ЯДKOBИ CУPOBИHИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ЗAXAPHИ, ШOKOЛAДOBИ ИЗДEЛИЯ И ПOЛУФAБPИKATИ, ИHЖEHEPHO - BHEДPИTEЛCKИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ И УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPOДAЖБA, ДOCTABKA, BHOC И ИЗHOC HA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, CTOKИ ЗA ПOTPEБЛEHИE, CTOKИ C XУДOЖECTBEHA CTOЙHOCT /БEЗ БЛAГOPOДHИ METAЛИ, CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ И ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA/, TЪPГOBИЯ C ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OPГAHИЗИPAHE HA TЪPГOBE, БAЗAPИ И ИЗЛOЖБИ, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, CTPOEЖ, PECTABPAЦИЯ И OБЗABEЖДAHE HA CГPAДИ, ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA И ДOCTABKA HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ИBECTИЦИOHHO - ПPOУЧBATEЛHИ, ПPOEKTAHTCKИ, ИHЖEHEPИHГOBИ, ИHOBAЦИOHHИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO, KOMИCИOHEPCTBO, MAPKETИHГ, HOУ-XAУ, PEKЛAMA И ИHФOPMAЦИOHHO OCИГУPЯBAHE, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ B ДPУГИ ДPУЖECTBA, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, OTKPИBAHE HA УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ И ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, OPГAHИЗИPAHE HA ШOУ ПPOГPAMИ, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT И TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT, BCИЧKИ ДPУГИ CДEЛKИ И УCЛУГИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOH

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

NINAGRAM

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; производство и търговия със сладкарски изделия; търговия с хидроизолационни и топлоизолационни материали; направа на хидроизолации и топлоизолации; търговия с всякакъв вид строителни материали; проектантски услуги; проектиране, строителство и подръжка на плувни басейни; отдаване вещи под наем; автосервизна, стругарска, ремонтна, електротехническа, строително-монтажна дейност; търговия и отдаване под наем на програмни продукти и софтуер; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина; складови сделки; лизингови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; проектиране; хотелиерски, ресторантьорски, таксиметрови, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, интернет услуги, обучение и провеждане на курсове; изграждане и експлоатация на съоражения със спортна и развлекателна цел; подръжка и експлоатация на зали за развлекателни игри; проектиране и строителство на сгради, хотели, плувни басейни, пътища, хидросъоражения, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

SI COMMERCIAL 7

Trade with sugar and chocolate confectionary ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,РЕЕКСПОРТ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,ПРОИЗВОДСТВО,ИЗКУПУВАНЕ ИПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ,ЗАНАЯТЧИЙСКИ УСЛУГИ,СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ,ПРОИЗВОДСТВО НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ,ШИВАШКИ И ТАПИЦЕРСКИ УСЛУГИ,ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА,РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА,ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА,НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ,КОНСТРУИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ,КОМИСИОННИ И ЛИЗИНГОВИ ДЕЙНОСТИ,СДЕЛКИ,СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ,ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ,ПРЕВОЗНА,ТУРИСТИЧЕСКА,ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ,РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ,СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ,РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И МПС,ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОС

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

AYDEMO - GYULSHEN EHLIMAN

ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /ХРАНИТЕЛНИ, НЕХРАНИТЕЛНИ, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ЖИВОТНИ И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ/, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ, СЛАДКАРСКИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА, СЧЕТОВОДНА, ПРОЕКТАНТСКА, КОЗМЕТИЧНА, ДИЗАЙНЕРСКА, ФРИЗЬОРСКА, БРЪСНАРСКА, СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, БОЯДЖИЙСКА, СЕРВИЗНА, АВТОРЕМОНТНА, АВТОМИВКА, ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНА, ДЪРВОДЕЛСКА, АДМИНИСТРАТИВНА, ПРЕВОДНА, КСЕРОКСНА И МАШИНОПИСНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕМОНТ НА МАШИНИ, ДИСТРИБУТOРСКА ДЕЙНОСТ С КОЗМЕТИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО - И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ТЯХНОТО ДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВИДЕОКАСЕТИ И ФИЛМИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ С ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАФЕ - АПЕРИТИВ, ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ, ШИВАШКА ДЕЙНОСТ /РАЗКРИВАНЕ НА АТЕЛИЕ ЗА ШЕВ И КРОЙКА НА МЪЖКО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

PARCHETO - 1214

"Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на автомобили и резервни части за тях; търговия на дребно чрез вендинг автомати; производство на закуски и хлебни изделия; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина; складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, шивашки, козметични, сервизни, строително-монтажни и довършителни услуги, услуги по почистване и други услуги; транспортни услуги; консултантски услуги; куриерски услуги; логистични услуги и складови дейности; организиране на хазартни игри; пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и чужбина; предоставянето на други услуги по чл.1 от ТЗ - автосервизна дейност, подготовка и обучение на водачи на МПС; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг."

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

BIOSTYLE

Преработка консервиране други плодове зеленчуци готови ястия производство на био храни, производство, продажба и търговия на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, произведения на изкуството, културен туризъм и маркетинг, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска, ресторантьорска, забавни и електронни игри, оказионна търговия, бартерни сделки, строително-монтажна дейност, строително проектиране, предприемачество, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или лизинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

AGARICUS BG

Производство и преработка на гъби, производство на компост за гъбопроизводство, научна и развойна дейност, разработване и управление на проекти, извършване на енергийни проучвания, разработване на комплексни енергийни решения и инженеринг на фотоволтаични електроцентрали, търговия с компоненти за електрически мощности, маркетинг, разработване и предлагане на интегрирани туристически продукти, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, селско стопанство, сделки с недвижими имоти, съставяне на годишни счетоводни отчети по Закона за счетоводство, други счетоводни и финансови услуги, извършване на посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и чужбина, осъществяване на професионално обучение и професионално ориентиране, изготвяне на бизнес планове, покупка на стоки или други вещи с цел , франчайзинг, комисионни, спедиционни, хотелиерски, ресторантски, туристичес¬ки, рекламни, импресарски, посреднически, транспортни, таксиметрови услуги, отдаване на вещи под наем; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени с действащи нормативни актове

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers
Back to top